Dunlop Racket tennisballen blik ballen algemeen

Let op, plaats alleen foto’s op je website met toestemming!

Een aantal tennisverenigingen in Nederland heeft de afgelopen tijd een aanmaning ontvangen van een advocatenkantoor uit Duitsland. Er zou onrechtmatig gebruikgemaakt zijn van één of meerdere foto’s van een Duitse professioneel fotograaf. Als jouw club een soortgelijk probleem heeft of zich in de toekomst iets soortgelijks voordoet, is het raadzaam de situatie serieus te nemen en het volgende bericht zorgvuldig te lezen.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de maker werk van bijvoorbeeld een fotograaf, schrijver of muzikant te verspreiden, publiceren of kopiëren. Het auteursrecht op zo’n werk ligt te allen tijde bij de maker en het is dan ook altijd het alleenrecht van de maker om het werk in kwestie openbaar te maken of te verveelvoudigen, zo stelt de wet. Onder openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd werk wordt bijvoorbeeld het zonder toestemming publiceren van een foto op een website verstaan.

Risico’s en advies

Wie het auteursrecht op deze manier schendt, kan door de maker via de rechter worden gedwongen het werk per direct te verwijderen. De maker heeft dan bovendien de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen, in dit geval van de tennisvereniging die de foto op een website heeft geplaatst.

De juridische afdeling van de KNLTB raadt clubs aan zeer voorzichtig om te gaan met fotografie en ander werk dat auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Verenigingen die zich herkennen in de eerder genoemde situatie, wordt geadviseerd de foto’s direct te verwijderen, en contact op te nemen met de juridische afdeling van de KNLTB via juridischezaken@knltb.nl.