Tennisleraar (2)

Inschrijfronde certificering tennisscholen geopend!

Enkele jaren geleden zette de KNLTB een belangrijke stap in de ontwikkeling van jonge talentvolle tennissers. Er werden nauwe samenwerkingen opgezet met in totaal 26 gecertificeerde tennisscholen, die onder de regie van de KNLTB een prominente rol spelen in de opleiding van talentvolle spelers in Nederland. Inmiddels zit er weer een jaar van samenwerking in dit netwerk op en is het dus tijd voor een nauwkeurige evaluatie en een nieuwe selectieronde, waarvoor tennisscholen zich kunnen aanmelden. De inschrijving is vandaag, 21 februari, geopend.

Het huidige netwerk van gecertificeerde tennisscholen bestaat uit zeven tennisscholen voor talenten in zowel de basis- als de middelbare schoolleeftijd (t/m 18 jaar). Zesentwintig tennisscholen nemen de scouting en eerste opleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun rekening. De gecertificeerde tennisscholen doorliepen met succes de selectieprocedure (i.s.m. onafhankelijk adviesbureau NMC Bright) en leiden de tennissers op volgens het principe van het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT), gevat in het boek ‘Route Naar de Top’.

Evaluatie en selectietraject

Om de kwaliteit van het netwerk nu, maar ook in de toekomst te waarborgen en te zorgen dat er daadwerkelijk voldoende talenten kunnen doorstromen, vindt er na elk jaar met alle huidige tennisscholen een eindevaluatie plaats en wordt er voor eventuele nieuwe tennisscholen een selectietraject gestart. Tennisscholen die het volledige traject met succes doorlopen, worden gecertificeerd. Want certificering is dé voorwaarde om toe te treden tot het netwerk. Tennisscholen die de ambitie hebben om gecertificeerd te worden, graag willen samenwerken met andere tennisscholen en met de KNLTB en denken te kunnen voldoen aan de selectiecriteria, zijn van harte welkom om zich aan te melden.


Het selectietraject begint met een online selectietoets, op basis waarvan de certificeringscommissie bepaalt welke tennisscholen het traject mogen vervolgen. De certificeringscommissie bestaat uit Jacco Eltingh (Technisch Directeur KNLTB), Marcel Vos (Bondscoach Jeugd KNLTB), Alex Reijnders (Technisch Manager KNLTB), Kelvin Nieberg (Prestatiemanager KNLTB), Eric Wilborts (Bestuurslid Toptennis KNLTB) en een auditor van onafhankelijk adviesbureau NMC Bright.

Criteria

Wil je in aanmerking komen voor een rol als bovenbouwtennisschool, dan dien je gericht te zijn op kinderen in de middelbare schoolleeftijd en kennis van en ervaring met internationaal tennisniveau voor de jeugd en profs te hebben. Verder spelen in de procedure in het algemeen selectiecriteria als het aantal spelers, het niveau van de spelers, de kwaliteit van de hoofdcoach(es) en het begeleidend kader en de beschikbare accommodatie een belangrijke rol. De huidige tennisscholen in het netwerk hebben een verbintenis tot 1 september 2019. Na de selectieprocedure wordt begin mei bekendgemaakt welke tennisscholen vanaf september deel uitmaken van het netwerk. Geïnteresseerde tennisscholen kunnen zich tot en met 17 maart aanmelden.

Voordelen voor tennisscholen

Gecertificeerde tennisscholen vervullen als vanzelfsprekend een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de Nederlandse tennisopleiding, maar certificering biedt ook enkele andere aantrekkelijke voordelen. Zo hebben de tennisscholen nauw contact met specialisten van de KNLTB zoals voormalig topspelers, topcoaches en de medische staf. Bovendien kunnen gecertificeerde tennisscholen gebruikmaken van het innovatieve speler-volgsysteem van de KNLTB, TennisLife. Verder verhoogt certificering de aantrekkingskracht van tennisscholen op topjeugd in de regio. In dit opzicht hebben onderbouwtennisscholen in de regio een belangrijke ‘aanzuigende’ functie. Via hen kan talentvolle jeugd in- en doorstromen.

Wil jouw tennisschool zich aanmelden of ben je op zoek naar meer informatie over de Jeugdopleiding en de rol van de tennisscholen daarin? Kijk dan hier