Bal stuitert gravel schaduw dunlop

Bestuurlijke vernieuwing KNLTB bereikt mijlpaal, Ledenraad stelt nieuwe statuten vast

Bestuurlijke vernieuwing, oftewel de structuur van de vrijwilligersorganisatie van de KNLTB zo hervormen dat optimaal invulling kan worden gegeven aan ondersteuning van de Nederlandse verenigingen én een helder en transparant bestuurlijk model, waarbij de tennisverenigingen en de tenniswereld centraal staan en zichtbaar zijn. Het is al een aantal jaren een belangrijke doelstelling van de KNLTB en afgelopen zaterdag werd voorafgaand aan het Fed Cupduel tussen Nederland en Canada in Den Bosch in een extra Ledenraadsvergadering in dat opzicht een gedenkwaardige stap gezet. Het eerdere besluit om de Districten los te laten en de wens voor een bestuurlijk model waarbij de tennisverenigingen en de tenniswereld centraal staan, vroegen om nieuwe statuten. Zaterdag werden die na zorgvuldig overleg vastgesteld.

“Het is gelukt, we hebben als KNLTB nieuwe statuten en dat is best een mijlpaal!”, aldus Rosalie Tamminga, Manager Bestuurlijke Zaken bij de KNLTB. “De stap van de afschaffing van de Districten naar overleg en samenwerking tussen tennisverenigingen in Kringen hadden we natuurlijk in de praktijk al genomen, maar zoiets moet wel formeel worden vastgelegd in statuten. En ook als je de verkiezingen van Ledenraadsleden anders wil aanpakken om verenigingen meer binding te laten hebben met de Ledenraad, heb je eerst nieuwe statuten nodig, pas dan kun je verder.”

Er komt een geheel nieuwe Ledenraad, waarbij alle verenigingen online kunnen stemmen op kandidaten en kandidaten zich kunnen profileren. Aan verenigingen gaat bovendien het belang van de Ledenraad verder toegelicht worden, om zo veel mogelijk verenigingen te motiveren om te stemmen, zodat er vanuit verenigingen meer binding komt met de Ledenraad. Door de goedkeuring van de statuten kan de KNLTB verder met de uitrol van de nieuwe opzet van het bestuurlijk model. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de gehele bestuurlijke keten.

Marketingstrategie

De setting van de extra Ledenraadsvergadering werd door de KNLTB vervolgens aangegrepen om iedereen bij te praten over de nieuwe marketingstrategie, waarmee toptennis optimaal wordt benut om tennisbeleving in heel Nederland aan te jagen en zo groei van de tennissport in al zijn facetten te bewerkstelligen. Vorige week werd vanuit de KNLTB ruchtbaarheid gegeven aan die strategie met lancering van de campagne ‘Beleef het beste’, tijdens het Fed Cupduel in Den Bosch. Tijdens de vergadering legde de bond bij monde van Technisch Directeur Jacco Eltingh en Manager Commercie Albert-Jan Smid uit hoe wordt ingezet op meer fan-beleving, meer publiek en meer aandacht voor tennis in het algemeen door het verbinden van alle betrokken partijen rond evenementen. Zo moet ook de commerciële waarde van toptennisevenementen steeds verder toenemen.