Mascotte Ballie

Bestuurdersdag tijdens ABN AMRO WTT wederom drukbezocht

Tijdens het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy wordt elk jaar een dag ingeruimd voor bestuurder van Nederlandse tennisverenigingen. Op vrijdag vlak voor het finaleweekend kwamen bijna 500 bestuurders samen om een aantal interessante en voor verenigingen zeer relevante presentaties bij te wonen. Onder de sprekers waren ook toernooidirecteuren Esther Vergeer en Richard Krajicek.

Vergeer en Krajicek maakten op de bestuurdersdag, die door het ABN Amro WTT en de KNLTB samen wordt georganiseerd, van de gelegenheid gebruik om een inkijkje te bieden in de organisatie van een toptennisevenement als het Rotterdamse ATP- en roelstoeltennistoernooi. In de andere presentaties kwam vooral veel praktische en nuttige informatie voorbij waar bestuurders op hun eigen club mee uit de voeten kunnen.

Accommodaties

Een voor clubs actueel thema is bijvoorbeeld de nieuwe subsidieregeling voor onderhoud en bouw van accommodaties. De regeling onder de naam ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is feitelijk een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en ging afgelopen januari van start. In Rotterdam werd door ABN AMRO en de Stichting Waarborgfonds Sport nog eens helder uitgelegd welke mogelijkheden de regeling biedt en welke financieringsmogelijkheden er zijn om in de accommodatie te investeren.

De accommodatie van sport- en dus ook tennisverenigingen is ook een actueel thema vanuit het oogpunt van gezondheid. In Ahoy was ook tijd vrijgemaakt voor de Alliantie Rookvrij, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Het principe van de Rookvrije Sportvereniging wint steeds meer terrein, steeds meer clubs zijn ervan doordrongen dat iedereen en met name jeugd moeten kunnen sporten in een rookvrije omgeving. ‘Wij zijn op de goede weg, maar er is nog veel werk te doen’, luidde de boodschap van de Alliantie Rookvrij.

Binden jeugd

Het is ook juist de jeugd die langer voor de tennissport behouden moeten blijven, zo meent de KNLTB. Het binden van jeugdleden moet dan ook hoog op prioriteitenlijst van tennisclubs staan, benadrukte Robert Jan Schumacher, Directeur Dienstverlening bij de KNLTB, in zijn presentatie. En de verenigingen staan er daarbij niet alleen voor, de KNLTB biedt via online informatie, bijeenkomsten en de Accountmanagers intensieve ondersteuning. Schumacher sprak verder over de ontwikkelingen in de tennissport in het algemeen en de positie van clubs daarin. 

Vanuit Rotterdam Sportsupport werd inzicht geboden in de mogelijkheden om niet alleen jeugd beter te binden, maar ook de (vrijwillige) inzet van ouders te vergroten, ze meer te betrekken bij de het reilen en zeilen van de club. Rotterdam Sportsupport doet dat onder het motto ‘Van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie’ en deed de aanwezigen praktische adviezen aan de hand om de ouderbetrokkenheid op de eigen vereniging te vergroten.

Op de website van het ABN AMRO World Tennis Tournament kun je alle presentaties van de bestuurdersdag op het ABN AMRO WTT nog eens rustig nalezen.