KNLTB Vlag wapperen wind

UPDATE: Aangescherpt beleid voor gebruik data van leden

De KNLTB spant zich voortdurend in om een meerwaarde voor het lidmaatschap te creëren en de tennissport betaalbaar te houden. Dit doet de KNLTB o.a. door samenwerkingen met partners aan te gaan.

In 2018 zijn bij een aantal leden van de KNLTB vragen ontstaan over het gebruik van NAW gegevens en telefoonnummers van bondsleden voor marketing acties. Bondslid Axel Hagedorn heeft een kort geding aangespannen om dergelijk gebruik tegen te gaan.

De KNLTB en Axel Hagedorn hebben op 21 november jl. een zeer constructief overleg gehad waarbij misverstanden zijn opgelost en toezeggingen zijn gedaan over reeds voorgenomen wijzigingen in het beleid van de KNLTB.

In 2018 heeft de KNLTB met twee partners acties uitgevoerd waarbij NAW gegevens en telefoonnummers van een selectie van het KNLTB ledenbestand gedeeld zijn.

1)    een flyer van TennisDirect per post voorafgaand aan de voorjaarscompetitie en de najaarscompetitie, waardoor een selectie van leden van de KNLTB met korting artikelen kon afnemen;

2)    een belactie van de Nederlandse Loterij (de grootste sponsor in de sport) medio juli/augustus 2018. De Nederlandse Loterij heeft een selectie van het ledenbestand van de KNLTB ontvangen, waarbij nog geen 5% van haar leden is bereikt door de actie met de Nederlandse Loterij.

De KNLTB wenst te benadrukken dat hij naast deze twee acties géén andere acties met zijn partners heeft ingezet, waarbij NAW-gegevens en/of telefoonnummers zijn gebruikt.

Mede gelet op de evaluatie van de acties en de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, alsook de reacties van bondsleden zoals Axel Hagedorn heeft de KNLTB besloten om het beleid aan te scherpen en om in de toekomst enkel nog belacties te laten uitvoeren als een lid daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven (de zogenaamde opt-in).

Verder zal de KNLTB van TennisDirect en de Nederlandse Loterij een bevestiging vragen dat alle persoonsgegevens die door de KNLTB aan hen zijn verstrekt zijn vernietigd zoals contractueel is afgesproken.

De KNLTB zal ook in de toekomst NAW gegevens van bondsleden uitsluitend gebruiken voor marketing acties van partners die een meerwaarde voor het lidmaatschap opleveren.

De KNLTB en Axel Hagedorn vertrouwen er op dat hiermee de belangen van de KNLTB en de bondsleden voor de toekomst zijn gewaarborgd. Het kort geding is ingetrokken. 

Voor meer informatie over het privacybeleid van de KNLTB hier