KNLTB Vlag wapperen wind

Tennissen en aansprakelijkheid

Verenigingen stellen vaak de vraag hoe het zit met aansprakelijkheid bij een ongeluk op de tennisbaan. 

Een sport- en spelsituatie is niet alleen een situatie waarbij de betrokken personen rechtstreeks met elkaar spelen en ook is het niet vereist dat het slachtoffer tijdens het spel zelf handelingen verrichtte die karakteristiek zijn voor de beoefening van die sport of dat spel. Iemand die ballen raapte en niet deelnam aan de wedstrijd werd geraakt en bevond zich volgens de Hoge Raad ook in een sport- of spelsituatie.

De gedraging van veroorzaker van het letsel is pas onrechtmatig als deze buiten de normale beoefening van het spel valt en er sprake is van grove onzorgvuldigheid. Er geldt dus een verzwaarde eis voor aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties. Het slaan van harde aanvallende ballen kan deel uitmaken van het normale tennisspel en betekent niet automatisch dat in strijd met de gedragsregels van de KNLTB (het met opzet wegslaan van de bal) wordt gehandeld.

Wanneer het ongeval niet wordt veroorzaakt door onrechtmatig handelen van de veroorzaker, maar is ontstaan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is er geen sprake van aansprakelijkheid van de veroorzaker, ook al zijn de gevolgen van het ongeval ernstig.

Ook in sport- en spel situaties kunnen er echter grenzen worden overschreden waardoor iemand wel onrechtmatig handelt jegens het slachtoffer, bijvoorbeeld wanneer er op grove wijze inbreuk wordt gemaakt op de spelregels of wanneer de gedraging zeer gevaarlijk is. Dan is er sprake van grove onzorgvuldigheid.