KNLTB Vlag wapperen wind

Wangedrag tijdens de Najaarscompetitie? Raadpleeg de handleiding

Het staat bij veel tennissers en verenigingen met een dikke stift omcirkeld: de start van de KNLTB Najaarscompetitie. Deze week barst het competitietennis in Nederland weer los. Uiteraard wil elke club dat alle wedstrijden op een zo sportieve en gezellige manier verlopen. Op die manier beleeft elke tennisser veel plezier aan de Najaarscompetitie en zullen zij op termijn de sport langer beoefenen. Initiatieven zoals Fair Play helpen hierbij. De Verenigingscompetitieleider (VCL), de Verenigingstoernooileider (VTL) en de Toernooicoach kunnen de speciale handleiding ‘Omgaan met wangedrag’ raadplegen om op een juiste manier om te gaan met wangedrag wanneer zich dit voordoet.

Kleine meningsverschillen komen zo nu en dan voor tijdens wedstrijden en worden in de meeste gevallen onderling netjes opgelost. Toch kan het zijn dat er discussie ontstaat tussen de spelers of mensen langs de lijn of een bal in of uit is. Het besluit is aan de spelers zelf. Toch is onsportief gedrag, wanneer dat aan de orde is, nog geen misdraging.

Wat is een misdraging?

De KNLTB verstaat onder een misdraging een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel van de tennisvereniging. Je kunt hierbij denken aan vernieling, bedreiging of schelden. Doet een dergelijk voorval zich voor, dan is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om in te grijpen. Het bestuur van de club dient altijd op de hoogte te worden gesteld van de misdraging. Op die manier draag je bij aan Fair Play. In de handleiding vind je de verschillende bevoegdheden voor VCL, VTL en Toernooicoach. Het stroomschema helpt tevens bij het juist handelen bij een (ernstige) misdraging.  

Najaarscompetitie

Doet een misdraging zich dus voor tijdens de Najaarscompetitie, pak als club dan de handleiding erbij zodat helder wordt welke stappen er doorlopen moeten worden. Maar het uitgangspunt blijft natuurlijk dat iedereen op de club zich sportief gedraagt. Op die manier blijft tennis voor iedereen een veilige en gezellige sport. 

Bekijk de handleiding Omgaan met wangedrag.