KNLTB Vlag wapperen wind

Tennis Alles-in-1 bij VLTC Veldhoven; stabiel ledenaantal en hoge competitiedeelname

Er heerste bij VLTC Veldhoven hier en daar wat onduidelijkheid. Vooral bij de nieuwe ouders. Want waarom moeten hun tennissende kinderen apart ingeschreven worden voor de Tenniskids World Tour, de Groene competitie en toernooien en zijn tennislessen niet net als bij voetbal bij het lidmaatschap inbegrepen? Om aan die verwarring een einde te maken besloot de Brabantse club in september 2017 om het Tennis Alles-in-1-lidmaatschap aan te bieden. Dat was een schot in de roos. “Het is nu vanzelfsprekend dat kinderen meedoen aan de competitie”, zegt hoofdtrainer Sander van Asten.

Inmiddels tennissen 120 kinderen met het all-in-1-lidmaatschap. VLTC Veldhoven biedt twee varianten aan; de basis- en plusversie. “De fanatieke kinderen hebben met het pluslidmaatschap de mogelijkheid om vier keer per week deel te nemen aan de tennislessen”, legt Van Asten uit. “De basisvariant bevat één tennisles. Verder zijn de kinderen automatisch ingeschreven voor de World Tour, de Groene competitie en alle andere activiteiten die we als club organiseren. Het gevolg is dat er veel meer kinderen meedoen aan de competitie dan voorheen. En dat zorgt er weer voor dat zij nog meer binding krijgen met de club en op termijn langer lid zullen blijven.”

Tennisles en competitie in één

Aanleiding om over te stappen naar het Alles-in-1-lidmaatschap was dat ouders geregeld vragen stelden over waarom zij hun kind overal apart voor moesten inschrijven. “’Mijn kind is toch lid’, zeiden ze dan”,. “Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal of hockey is het bij tennis nog niet even gebruikelijk dat kinderen automatisch deelnemen aan tennislessen en competitietennis. In overleg met de jeugdcommissie hebben we toen besloten om aan die onduidelijkheid een einde te maken en een Alles-in-1-lidmaatschap uit te rollen.”

Om niet direct te hard van stapel te lopen zag VLTC Veldhoven het eerste half jaar als een testfase. “Maar de reacties waren zo positief dat er geen twijfel was om niet verder te gaan met het Alles-in-1-lidmaatschap.”

Duidelijk verhaal

Een duidelijk verhaal richting de ouders is belangrijk om iedereen met de plannen mee te krijgen, benadrukt Van Asten. “We gebruikten het ouder-kindtoernooi bij ons op de club om de ouders van de Tenniskids-spelers te informeren over onze plannen. Iedereen kreeg hierbij de ruimte om vragen te stellen. Die waren er uiteindelijk nauwelijks. Ook rond de start van de competitie hebben we een informatieavond gehouden. We vertelden wat ouders van de club konden verwachten, maar ook wat wij van hen verwachten. De trainer en de leden van de jeugdcommissie stimuleren in alles dat het een meerwaarde is om competitie te spelen.”

Kinderen die desondanks geen competitie willen spelen, kunnen dit overigens altijd aangeven. “Deelname aan de competitie zit in het lidmaatschap, dus daar betalen de ouders voor. Maar wij gaan niemand dwingen. Wel dienen zij dit binnen een redelijke termijn aan te geven. Gelukkig kennen we weinig van dit soort gevallen. We kunnen achteraf concluderen dat we de juiste stap hebben genomen voor de toekomst van de club.”