KNLTB Vlag wapperen wind

Leden Bastion Baselaar staan met aankoop certificaten aan de basis van padel

Bastion Baselaar wilde graag voldoen aan de wensen van zijn leden om padelbanen aan te leggen op de club. Het ontbrak de club echter aan financiële middelen om die investering te kunnen doen. Samen met de leden werd een oplossing bedacht: het uitgeven van ledencertificaten. Mede dankzij hún aandeel kunnen de tennissers nu padel spelen bij de Brabantse club.

Bastion Baselaar kende sinds 2010 een flinke terugloop in het ledenaantal. Er moest iets gebeuren. Het clubbestuur besloot om de wensen van de leden in kaart te brengen en de mogelijkheden te onderzoeken. “We hebben een enquête uitgezet onder onze leden met de vraag wat zij missen op de club of graag anders zien”, vertelt penningmeester Danyal Deckers. “Bij de club speelde al langer het idee om iets met padel te doen. Dit onderwerp namen we dan ook mee in de enquête, zonder daar de nadruk op te leggen. De vragenlijst werd door ruim de helft van de leden ingevuld en daaruit bleek dat zo’n 70% voorstander was van padel op de club.”

Financiële consequenties

Vervolgens werd in kaart gebracht wat precies de financiële consequenties waren van het aanleggen van padelbanen. Ongeveer een ton bleek nodig om het plaatje rond te krijgen. Toen ontstond het idee om de leden bij het verhaal te betrekken door hen de mogelijkheid te geven om een certificaat aan te schaffen tegen 4% rente met een looptijd van tien jaar. “De verkoop van de eerste twintig procent verliep nog wat moeizaam, omdat mensen toch eerst de kat uit de boom kijken”, verklaart Deckers. “Maar daarna ging het initiatief van mond tot mond en haakten steeds meer mensen aan. Al snel hadden we het gewenste bedrag binnen en konden we beginnen met  de aanleg van de padelbanen. Het hele traject van idee tot aan de bouw heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd en dat is wat ons betreft best rap.”

Proeven aan padel

Begin juli werden de banen officieel geopend. Bastion Baselaar koos er bewust voor om elk lid te laten proeven aan padel. Een extra lidmaatschap is dan ook niet nodig. “De contributie werd met vijf euro verhoogd. Dat is het enige. Maar dat betekent wel dat alle leden vanaf nu gebruik mogen maken van de padelbanen. Niet-leden kunnen een baan tegen betaling afhuren. Veel mensen zijn enthousiast. Binnenkort start de cyclus voor het volgen van padellessen en die wordt door vijftig deelnemers bijgewoond. Ook hebben we al drie competitieteams kunnen samenstellen.”

De investering moet uiteindelijk weer leiden tot een groei van het ledenaantal. “We rekenen op minimaal dertig extra leden. Dat aantal is ook nodig om de investering terug te verdienen. Maar we denken zelfs te kunnen groeien naar zeventig extra leden. We zitten nu op twintig nieuwe leden sinds juli. Daarnaast is het gedurende de week veel drukker op ons tennispark. Dat moet ook de baromzet zeker ten goede komen.”