KNLTB Vlag wapperen wind

KNLTB moderniseert organisatiestructuur met Kringen en neemt afscheid van Districten

Samen met verenigingen zet de KNLTB zich in om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de tennissport, voor een gezonde toekomst van tennis en onze verenigingen. Om onze leden en verenigingen zo goed mogelijk van dienst te zijn, maken we de KNLTB organisatie nog effectiever en slagvaardiger. Vanaf 1 juli werken we daarom verder in Kringen en nemen we afscheid van de Districten. 

Met de professionele ondersteuning door onze Accountmanagers zijn we veel in contact met de clubs en halen en brengen we veel informatie. We zien dat de rol van de Districtsraden mede door de inzet van deze accountmanagers de laatste jaren sterk is veranderd. Tegelijkertijd zien we in bestaande Kringen goede resultaten op het gebied van kennis delen en samenwerken tussen verenigingen. In het kader van modernisering van de huidige KNLTB organisatie is dan ook besloten om afscheid te nemen van de indeling van de Districten en per 1 juli 2018 verder te gaan werken in Kringen.

In plaats van de vijftien Districten gaan we werken in circa 150 Kringen. De Accountmanagers hebben een eerste concept voor de indeling van de Kringen gemaakt. Het uitgangspunt is de bestaande kringen te handhaven en daaromheen nieuwe Kringen te vormen. We hebben zoveel mogelijk gemeentegrenzen aangehouden, maar de verenigingen bepalen uiteindelijk samen hoe groot of klein een Kring moet zijn en wat er werkt in hun specifieke omgeving.

Een Kring is gericht op kennisdeling, op samenwerking (wedstrijdkalender, jeugd, trainers, competitiespelers), belangenbehartiging richting de gemeente en verder alles wat de Kring zelf van belang vindt. De Kringen krijgen in tegenstelling tot de Districten geen formele statutaire status, maar zijn bedoeld om de dienstverlening optimaal in te richten.

De Accountmanager zal een eerste bijeenkomst met voorzitters van de betrokken verenigingen inplannen, om dan samen de verdere invulling te bespreken. Uiteraard blijven ook de individuele bezoeken aan verenigingen op het programma van de Accountmanager staan.

Afscheid en onderscheidingen

Als afsluiting van de periode Districten werd tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het KNLTB Paviljoen bij het grastoernooi Libéma Open in Rosmalen afscheid genomen van de leden van de verschillende Districtsraden.

KNLTB voorzitter Roger Davids en Bondsbestuurslid Dorien Everaars spraken de aanwezigen toe waarin zij het belang nog eens onderstreepten van een effectieve, gestroomlijnde vrijwilligersorganisatie. Ook werd stilgestaan bij de historie van de Districten en de ontwikkelingen die zij hebben doorgemaakt. Zij bedankten alle Districtsraadsleden die gedurende vele jaren met passie, toewijding en inzet hun werk voor de KNLTB hebben uitgevoerd.

Tijdens de bijeenkomst ontving een groot aantal Districtsraadsleden een welverdiende onderscheiding voor hun inzet en betrokkenheid bij hun District.

src=/link/0d4afa800fa1413199d039fd6e7787d6.aspx     src=/link/c772a1773f214244a5d8294f0341089a.aspx

Uitreikingen door Roger Davids.