KNLTB Vlag wapperen wind

KNLTB gebruikt gegevens leden onder strikte voorwaarden en in belang van tennis

De laatste weken is er, mede door aandacht in landelijke media, enige discussie ontstaan over de manier waarop de KNLTB omgaat met persoonlijke gegevens van haar leden. De KNLTB wil volledig transparant zijn op dit gebied. Gegevens als naam, adres, woonplaats en/of telefoonnummer van leden kunnen voor specifieke doeleinden onder zeer strikte voorwaarden gedeeld worden met partners. Bovendien komen de extra inkomsten die dat oplevert, direct ten goede aan de tennissport. E-mailgegevens worden dus niet gedeeld met Partners van de KNLTB, tenzij een lid zelf een opt-in heeft achtergelaten (zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief).

De KNLTB is een non-profit organisatie met als belangrijkste doel: meer mensen meer laten tennissen. De bond gaat in dat licht samenwerkingen met partners aan om inkomsten te genereren voor de tennissport in Nederland én om leden te laten profiteren van aantrekkelijke, relevante aanbiedingen/acties. Op die manier kwam bijvoorbeeld een bedrag beschikbaar voor Tenniskids Blauw en hoefden verenigingen vanuit de Tenniskids Blauw-lidmaatschappen niks af te dragen aan de KNLTB. Dat maakt Tenniskids Blauw voor de jongste kinderen tot een heel laagdrempelige manier om kennis te maken met tennis. Een ander goed voorbeeld is de samenwerking met partner TennisDirect. Met de kortingsactie voor leden kunnen tennisleden relatief goedkoop aan de materialen komen die ze nodig hebben om de sport te beoefenen. 

Voorwaarden

Om dit soort aanbiedingen te kunnen doen, stelt de KNLTB bepaalde gegevens van leden onder strikte voorwaarden ter beschikking aan zijn partners. De KNLTB handelt daarbij voor een groot gedeelte op basis van mogelijkheden die het al sinds 2007 heeft. Destijds kreeg de bond toestemming van de Ledenraad voor het gebruik van NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) voor briefpostacties. Hierdoor kregen partners van de KNLTB de mogelijkheid om leden van de KNLTB, die daar geen bezwaar tegen hadden, te benaderen per post. En in december 2017 is door de Ledenraad specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van uitsluitend NAW- plus telefoonnummers. Individuele en persoonlijke toestemming hiervoor is op basis van de AVG (privacywet) niet nodig. Er zijn verschillende gronden om persoonsgegevens te verwerken. Toestemming is er daar één van, maar het gerechtvaardigd belang ook. De Ledenraad vertegenwoordigt de verenigingen en de tennisleden en door de beslissing van de Ledenraad is een gerechtvaardigd belang van en voor de KNLTB ontstaan. Leden hebben uiteraard een recht van bezwaar, ze kunnen zich afmelden. Dit kan je niet namens je leden doen. Bovendien gaat het nooit om meer dan de genoemde gegevens. Van het delen van e-mailadressen en andere kenmerken en achtergrondinformatie van leden, is geen sprake.

Voorlichting en voorwaarden

De KNLTB stemt niet zomaar in met een actie van één van de partners. NAW-gegevens en telefoonnummers van leden worden alleen onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld. Een actie moet aansluiten bij de doelen en belangen van de KNLTB en de leden. Voor elke specifieke actie wordt een bestand aangeleverd, dat na de actie wordt vernietigd. De KNLTB doet er verder alles aan om zo veel mogelijk leden over het verstrekken van gegevens en het recht van bezwaar te informeren, via nieuwsbrieven, de speciale informatiepagina en in de welkomstmail voor nieuwe leden.

In het kort

NAW-gegevens en telefoonnummers kunnen onder strikte voorwaarden gedeeld worden met partners van de KNLTB.

Opbrengsten van acties worden direct geïnvesteerd in de tennissport en leden ontvangen een voordeel.

E-mailadressen worden niet gedeeld met partners van de KNLTB, tenzij een lid een opt-in heeft gegeven (zich heeft ingeschreven).

Leden hebben een individueel recht van bezwaar.

Je kan niet namens je leden bezwaar indienen, wél kan je de leden wijzen op de handelwijze van de KNLTB, bijvoorbeeld in je eigen nieuwsbrief.

Meer weten? Lees het Privacy Statement en de meest gestelde vragen over dit onderwerp of stel je vragen via een e-mail naar ledenservice@knltb.nl.