KNLTB Vlag wapperen wind

TV De Hoef trekt nieuwe leden door samenwerking met BSO op sportpark

De situatie leende zich ideaal voor een samenwerking. Buitenschoolse opvang (BSO) Het Beertje zocht een locatie om zich te vestigen, terwijl tennisvereniging De Hoef beschikte over een ongebruikte ruimte op het sportpark. Inmiddels werken de partijen zes jaar samen en zijn veel kinderen door het dagverblijf in aanraking gekomen met tennis. Met behoorlijk wat nieuwe leden tot gevolg.

De kinderen van de BSO gaan twee keer per week de baan op en krijgen les van een leraar van De Hoef. Volgens Margot van der Stappen, eigenaar van de BSO én lid van de jeugdcommissie van de Hoef, een waardevolle samenwerking. “Alle partijen hebben er baat bij. De kinderen vinden het hartstikke leuk om te tennissen, de ouders zijn tevreden dat hun kind sportief bezig is en de tennisclub laat kinderen kennismaken met de sport. Het levert hun elk jaar wel zo’n twaalf nieuwe leden op. Daarnaast stond zes jaar geleden de locatie leeg en heeft deze nu een zeer waardevolle invulling. De BSO kan zich op zijn beurt profileren als een sportieve dagopvang.”

De kinderen in de leeftijd tussen vier en twaalf jaar worden opgedeeld in leeftijdsklassen en krijgen tennislessen op maat. “De jongsten spelen volgens Tenniskids Rood. De oefeningen zijn zo laagdrempelig dat iedereen mee kan doen. Ouders zien dat de kinderen plezier hebben en krijgen daar een goed gevoel van. Naar mate het kind ouder wordt maakt de leraar het uitdagender.”

Contact met ouders

De tennisleraar onderhoudt tevens het contact met de ouders en krijgt daar waar nodig tips van de BSO om op de juiste manier met de kinderen om te gaan. Van der Stappen: “Van vrijwel alle kinderen kennen wij de gebruiksaanwijzing. In sommige gevallen kan het helpen dat wij de tennisleraar hiervan op de hoogte stellen. De trainer maakt ook altijd even een praatje met de ouders wanneer zij hun kinderen weer komen ophalen. Helemaal wanneer een kind echt talentvol is en nog meer uit zichzelf kan halen als hij of zij lid wordt van de club. Omdat het contact al goed is wordt het voor de ouders heel laagdrempelig om hun kind lid te maken van de vereniging. In sommige gevallen kiezen ook zelfs de ouders ervoor om te beginnen met tennissen.”

Gezamenlijk evenement

Het succes van de samenwerking is ook bij de BSO zelf te merken. Het maximale capaciteit bij het dagverblijf is bereikt. “De tennisclub zou er een extra vleugel bij moeten bouwen”, grapt Van der Stappen. “Nee, we hebben geen plannen om verder te groeien. Wel zou het een leuk idee zijn om aan het einde of het begin van het nieuwe schooljaar een gezamenlijk evenement te organiseren met de kinderen van het dagverblijf en de leden van De Hoef. Zo leren de kinderen elkaar kennen en wordt de onderlinge band nog beter. We kunnen in elk geval spreken van een succesvol initiatief.”