KNLTB Vlag wapperen wind

Meerwaarde van gebruik van KNLTB ledendata

De KNLTB zoekt continu naar manieren om KNLTB-leden meer te bieden voor hun tennislidmaatschap. Daarom wil de bond tennisleden ook gericht benaderen met aanbiedingen die voor hen aantrekkelijk zijn. Daar profiteren de leden van en dit leidt tot extra inkomsten voor de KNLTB, die vervolgens weer ten goede komen aan heel tennissend Nederland. Om dat te bereiken wil de KNLTB enkele persoonlijke gegevens van leden onder voorwaarden delen met haar partners.

Extra inkomsten voort de KNLTB zijn onder meer belangrijk voor de tennisverengingen en Nederlandse tennisliefhebbers om de tennissport ook op lange termijn betaalbaar te houden. Mede daarom stemde de Ledenraad in december van vorig jaar in met het verstrekken van gegevens van tennisleden aan partners van de KNLTB om de leden per post of per telefoon te mogen benaderen. Dit vergt echter wel een uiterst zorgvuldige omgang met deze gegevens. De KNLTB wil helder uitleggen hoe het dat aanpakt, ook aan de clubbestuurders.

Regels en afspraken

De KNLTB is er alles aan gelegen de gegevens van leden goed te beschermen en NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en telefoonnummers alleen onder strikte voorwaarden te delen. Ook houdt de KNLTB altijd toezicht op de acties van haar partners en maakt de bond met hen per actie strenge afspraken over hoe zij mogen omgaan met de gegevens. De wordt mede gedaan op basis van zogenoemde verwerkersovereenkomsten. De KNLTB moet en wil zich hierbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht van bezwaar

Naast deze regels en afspraken met partners hebben de KNLTB-leden ook altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het benaderd worden via telefoon of post. Leden die niet benaderd wensen te worden via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, kunnen namelijk gebruikmaken van het recht van bezwaar. Zij kunnen dit persoonlijk doorgeven aan de KNLTB Ledenservice via een online formulier. De KNLTB zal de afmelding dan zo spoedig verwerken.

Op zoek naar meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van jouw leden? Bekijk dan ons Privacy Statement en de veelgestelde vragen.