KNLTB Vlag wapperen wind

‘Veteranen’ vanaf nu ‘Senioren’

Met ingang van vandaag wordt de naam 'veteranentennis' gewijzigd in 'seniorentennis'. Aanleiding hiervoor is dat de benaming 'veteranen' niet aansluit bij de leeftijdscategorie die de meeste mensen daarmee associëren. De bedoeling is om vanaf nu de doelgroep 35+ tennissers als 'senioren' beter te bedienen. 

Verwarring voorkomen en gevoel verbeteren

Binnen de tenniswereld kennen we verschillende leeftijdscategorieën: junior (t/m 18 jaar), senior (vanaf 18 jaar), en veteraan (vanaf 35 jaar). Het woord veteraan werkt echter in de praktijk verwarrend, omdat mensen hier een bepaalde leeftijd bij verwachten. Gemiddeld genomen denkt men bij ‘veteranen’ aan de leeftijdsklasse 65 jaar en ouder. Om het gevoel bij de benaming van de groep tennissers van 35+ te verbeteren en tegelijkertijd de deelname aan toernooien en competities voor die doelgroep mogelijk te vergroten, is besloten om een andere naam te hanteren: senioren.

Ook internationaal gezien sluit dit beter aan bij de praktijk aangezien in het internationale circuit gesproken wordt over young Seniors (35+), Seniors (50+) en Super Seniors (65+). In alle leeftijdscategorieën wordt hier dus gesproken over Seniors (senioren) en niet over Veterans (Veteranen).

Huidige opbouw blijft behouden

Omdat de huidige opbouw met junior- en seniorleden zo bekend is, willen we hier niet aan tornen. Wel willen we van het woord “veteranen” af om de doelgroep beter te bedienen. Voor alle leeftijdsgroepen die nu onder de veteranen vallen (35+), wordt vanaf nu gesproken van senioren 35+, senioren 40+, senioren 45+ en zo verder.

Toernooien en competities veranderen mee

Er zijn uiteraard al diverse toernooien en competities die gericht zijn op de doelgroep 35+, deze dienen allemaal qua naamgeving mee te veranderen.

Het N(O)VK wordt na de editie van 2018 veranderd in NK Senioren 35+ met de toevoeging indoor of outdoor. De overige competities en toernooien zullen gaan werken met dezelfde leeftijdscategorieën. De spelers dienen zich ook daadwerkelijk in te schrijven in de categorie waar deze persoon in past.

Een speler die 64 jaar is, zou zich bijvoorbeeld moeten inschrijven bij de categorie Senioren 60+ en een deelnemer van 66 jaar in de categorie 65+. In het dubbelspel zal dan de leeftijd van de jongste speler gebruikt worden.