KNLTB Vlag wapperen wind

Tennistrainer spil in actief jeugdbeleid bij LTC Bloemendaal

LTC Bloemendaal is een relatief kleine club, maar met trouwe leden. Het is een vereniging waar gezelligheid en binding met de vereniging hoog in het vaandel staan. Toch kwam de club voor een uitdaging te staan toen een aantal jaren geleden het totaal aantal van zo’n 500 leden vrij snel afnam. Bloemendaal besloot het jeugdbeleid een flinke impuls te geven om zo de ledenaanwas te vergroten. De club ging met veel energie aan de slag, met de tennistrainer als grote aanjager.

“Er zijn meer tennisverenigingen in de omgeving, we moesten de concurrentie aangaan”, zegt Darinka Boulonois, voorzitter van de jeugdcommissie bij Bloemendaal. “We moesten ons onderscheiden. Toen is heel duidelijk voor de jeugd gekozen.” Binnen het jeugdbeleid wordt ingezet op verbetering van het spelpeil om zo op hoog niveau competitie te kunnen spelen, maar ook zeker op zo veel mogelijk spelplezier. Zoveel plezier dat jeugdleden graag naar LTC Bloemendaal komen en er zo lang mogelijk blijven. Dat laatste is een uitdaging. Hoe zorg je dat jeugdleden niet alleen de lessen volgen en weer naar huis gaan, maar naar de club komen vanwege de sfeer en de mensen, omdat ze zich echt thuis voelen op de club? Voor Bloemendaal was het antwoord Tennisschool Henrico Mud en dan vooral Henrico zelf. Hij motiveert de jeugd, betrekt ze bij projecten, geeft ze het gevoel dat ze echt onderdeel zijn van de vereniging.

Out-of-the-box-activiteiten

Toen we heel bewust kozen om het jeugdbeleid anders vorm te geven, werkten we nog niet met Henrico samen”, legt Boulonois uit. “Vanaf het moment dat we daarmee begonnen, nam het echt een vlucht. Hij voelt feilloos aan wat er nodig is om de kinderen enthousiast te maken voor het tennis.” Mud kwam samen met het clubbestuur tot een plan voor het organiseren van zogenoemde ‘out-of-the-box-activiteiten’. Activiteiten om het tennis heen die het extra leuk maken om lid te zijn in Bloemendaal. Eén van de belangrijkste events voor de jeugd was het tenniskamp in Zeeland, onder begeleiding van de tennisschool en een aantal ouders. “Het inschrijfgeld was laag en daardoor was deelname laagdrempelig. De kinderen kregen ‘s morgens training en deden ’s middags mee aan het open jeugdtoernooi. Daarnaast waren er activiteiten zoals zwemmen, bowlen en een voetbalclinic. Gedurende de week groeiden de kinderen steeds meer naar elkaar toe. Ze keken bij elkaars wedstrijden en moedigden elkaar aan. Deze kinderen kwamen als vriendengroep terug en wisten elkaar daardoor ook beter te vinden op de tennisbaan.”

Dat groepsgevoel werd ook versterkt door de eerste Bloemendaalse FIFA Cup. Maar liefst 60 kinderen deden mee aan deze gaming-competitie, waarin ze het spel FIFA 2016 tegen elkaar speelden op de PlayStation 4. Tussendoor werd spontaan getennist. Het was wederom een event waardoor de deelnemers samen plezier maakten buiten het tennis om en zich verbonden voelden met de club.

Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi, Tenniskids@School

Om de aantrekkingskracht op potentiële nieuwe jeugdleden verder te vergroten, werd afgelopen winter in Bloemendaal een vriendjes en vriendinnetjestoernooi gehouden, waarbij jeugdleden vriendjes en vriendinnetjes mochten meenemen. Verder werd onder leiding van Henrico in het kader van Tenniskids@School ook tennisles gegeven tijdens de gymles op school en volgde kort na Tenniskids@School de open dag van LTC Bloemendaal, wat zo’n 60 geïnteresseerde kinderen trok.  Bovendien heeft Bloemendaal veel financieel aantrekkelijke aanbiedingen zoals een all-in jeugdlidmaatschap inclusief deelname aan alle KNLTB-competities en -toernooien, lessen en tot 18.00 uur vrij spelen buiten de lessen om. Verder is er een gesubsidieerd trainingspakket voor selectiespelers en een zogenoemd toppakket voor de betere, ambitieuze spelers met daarbij forse korting op een materialenpakket.

‘Tennisleraar maakt het verschil’

Het heeft zijn uitwerking allemaal niet gemist. Het jeugdlidmaatschap is aantrekkelijk en de sterke binding die jeugdleden inmiddels hebben met de club, maakt dat LTC Bloemendaal zelfs de concurrentie goed aankan met teamsporten in de omgeving. De jeugd vertegenwoordigt inmiddels meer dan dertig procent van het ledenbestand op de club. Een groot deel van dat succes mag op het conto komen van Henrico Mud, weet Boulonois.

“Hij geeft natuurlijk les bij ons, maar hij heeft er zoveel meer energie in gestoken. Er zijn natuurlijk meer clubs die extra dingen organiseren, maar de inzet van Henrico, daar zit het verschil. Jeugdleden vinden het zo leuk nu, ze spreken ook veel vaker met elkaar af om te gaan tennissen. Soms zijn het heel kleine dingen. Henrico heeft bijvoorbeeld een appgroepje met een aantal jeugdleden aangemaakt. Soms stuurt hij een berichtje: wie heeft er nu zin om even vrij te spelen? Simpel, maar dat werkt. Of hij heeft enkele uitvallers in de les en vraagt direct een aantal jeugdleden of ze zin hebben om in te vallen. De betrokkenheid is daardoor heel groot geworden.”