KNLTB Vlag wapperen wind

Aanscherpen alcoholbeleid doet wonderen bij TC De Rauwbraken

Bij TC De Rauwbraken in Berkel-Enschot staan ze voor een verantwoord kantinebeleid. Dat betekent onder meer dat, waar mogelijk, er gezondere keuzes in voeding beschikbaar zijn, maar ook zeker dat er op een verantwoorde manier alcohol wordt geschonken. Alle goede bedoelingen ten spijt, bleek dat laatste toch voor verbetering vatbaar. Toen onlangs een zogenoemde ‘mystery guest’ vanuit de gemeente een bezoek bracht aan de club en een alcoholisch drankje bestelde, werd er geserveerd zonder de persoon via een identiteitsbewijs zijn leeftijd te laten bevestigen. De club schrok, maar kwam ook direct in actie. “We hebben een verantwoordelijkheid en die nemen we.”

Feit is dat de gemeente veel meer clubs in en om Tilburg bezocht en dat er geen één door de test kwam. Voor voorzitter Hans Koopmans is dat echter geen verzachtende omstandigheid. “We moesten iets doen om dit te verbeteren. We hebben het in het bestuur besproken en vervolgens binnen het bestuur iemand aangewezen die zich actief ging bezighouden met het aanscherpen en doorontwikkelen van het alcoholbeleid.”

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

De Rauwbraken kwam voor een probleem te staan waar veel sportverenigingen mee kampen. Een goed alcoholbeleid in de kantine luistert nauw, maar leden die bardiensten draaien, hebben over het algemeen geen uitgebreide horeca-ervaring en dan is een regel uit het protocol snel over het hoofd gezien. De club werkte al met een eigen alcoholbeleid en de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA), tot stand gekomen door samenwerking van NOC*NSF met een aantal bonden, waaronder de KNLTB.  Maar de regels goed naleven, moest dus beter.  “We besloten ons beleid opnieuw tegen het licht te houden en eventueel aan te scherpen en de veranderingen ook duidelijk naar de leden toe communiceren”, zegt Koopmans. “Er werd dus al een bestuursreglement alcoholgebruik en de IVA gehanteerd, maar nu hebben we er ook voor gekozen de regels helder op te nemen in het huishoudelijk reglement, zodat ze ook voor alle leden duidelijk en toegankelijk zijn.”

Bij een sportkantine in beheer van de club waar de leden de bardiensten invullen, is het zaak de mensen voldoende informatie te bieden om de taken verantwoord uit te voeren. De IVA speelt daarop in door niet alleen de benodigde leerstof, maar ook een online test te bieden. Wie voldoende vragen goed beantwoordt, krijgt het IVA-certificaat. Dat bewijs is inmiddels een verplichting voor wie achter de bar werkt op tijden dat er alcohol wordt geschonken. “We zijn de IVA en het belang van de test en het certificaat ook via al onze (digitale) kanalen gaan communiceren. Bovendien wordt de IVA in de vergaderingen van de barcommissie telkens weer onder aandacht gebracht. Dat heeft effect. Inmiddels hebben meer dan 200 leden het certificaat gehaald en dat kenbaar gemaakt bij de barcommissie.”

Bewustwording

Alle informatie en het feit dat verantwoord alcohol schenken een veelbesproken onderwerp is op de club, resulteert in snel groeiende bewustwording, zo constateert Koopmans. “Door de gesprekken worden zaken ook duidelijk. Bij ons betalen mensen bijvoorbeeld aan de bar met de KNLTB-pas, waarop een deel van de leden concludeerde dat vragen om een ID-bewijs niet nodig was. Wanneer wordt betaald met de KNLTB-pas, is op het scherm immers zichtbaar hoe oud iemand is. Maar toch is dat niet de manier. Betalen doe je na de bestelling en als je iemands leeftijd ziet, heb je dus al geschonken, dan ben je wellicht al in overtreding. De zekerheid dat iemand 18 jaar of ouder is, moet je hebben voor het schenken.” Bij aanscherping van het reglement heeft De Rauwbraken verder hulp gehad van de gemeente en de bewustwording kon ook verder worden vergroot met behulp van een promotiepakket met flyers en posters. Aanpassing van het reglement richt zich bijvoorbeeld op strenger beleid tijdens jeugdevenementen. “Zo is het ook niet meer toegestaan voor begeleiders van jeugdevenementen om tijdens dat evenement alcohol te nuttigen.”

Maar een goed alcoholbeleid kan zich niet alleen beperken tot het naleven van regels die zwart-op-wit staan, zo weten ze bij de club. Koopmans: “Er moet ook sprake zijn van een zekere sociale controle. Zorg dat iemand niet met een slok te veel op nog gaat rijden. Ook daarin heb je als club en persoon achter de bar een grote verantwoordelijkheid.”

Gezond eten

Dat je als club tot op zekere hoogte invloed hebt op het welzijn van je leden, kan uit meer blijken dan alleen het alcoholbeleid. Voeding kan net zo goed van betekenis zijn en ook dat onderwerp neemt De Rauwbraken serieus. “Sowieso zijn wij geen snackbar en dat willen we ook niet zijn, de frituur staat hier niet de hele dag aan. We hebben ook fruit beschikbaar en tijdens evenementen zoals seniorentoernooien zorgen we ook dat bij alle maaltijden rauwkost en dergelijke beschikbaar is. En binnenkort is hier weer het open toernooi en dan werken we altijd samen met een sponsor, een groothandel in groente en fruit. Daardoor zijn die producten de hele week volop en gratis beschikbaar en daar zijn de leden heel blij mee. Maar eerlijk; een frikandel en een kroket hebben we wel en dat is ook populair, dat vinden mensen ook lekker na een evenement.”

Koopmans ziet de meerwaarde van gezonde producten, maar wil wel dat mensen zelf kunnen kiezen. Gezonde opties worden echter wel uitgebreid als over niet al te lange tijd de renovatie van het tennispark is afgerond. “Dat betekent onder meer restyling van het complete paviljoen en in de praktijk betekent dat eigenlijk dat het paviljoen plat gaat en dat we het volledig opnieuw gaan opbouwen. En als we dat gaan doen, komt er ook nadrukkelijker ruimte voor een gezonder kantinebeleid. We schaffen snacks niet af, maar streven daarnaast wel naar een prominentere plek voor groente en fruit en andere gezondere producten. Ook in promotie en sponsoring.”