KNLTB Vlag wapperen wind

TV Hoofddorp betrekt jonge tennissers met WhoZnext bij verenigingsleven

Het ideaalbeeld van haast elke tennisvereniging is dat steeds meer jongeren betrokken raken bij het verenigingsleven. Op termijn zijn zij het die de club draaiende moeten houden. De praktijk wijst uit dat het in veel gevallen een behoorlijke opgave is om de jeugd te activeren zich als vrijwilliger in te zetten voor de club. Bij TV Hoofddorp zijn er met de oprichting van een WhoZnext-team al heel wat jaren veel jeugdige tennissers die iets betekenen bij de organisatie van evenementen voor de club. Waaronder Iris Neeleman (20), die inmiddels is ‘gepromoveerd’ tot bestuurslid en de jeugdcommissie onder haar hoede heeft.

Begeleiding

Het WhoZnext-team van TV Hoofddorp telt inmiddels acht actieve vrijwilligers. Sinds de oprichting vijf jaar geleden heeft het groepje de nodige mutaties ondergaan, maar telkens waren jongeren in de leeftijdscategorie tussen 14 en 21 jaar bereid zich in te zetten voor de club. Twee keer per jaar organiseert de WhoZnext-ploeg een evenement voor leeftijdsgenoten of jongere tennissers, variërend van toernooien tot een spelletjesmiddag voor de kleinsten. “Jongeren hebben vaak iemand in hun directe omgeving nodig die de eerste stap zet en iets gaat doen bij de club”, vertelt Neeleman. “Ze zijn heus wel bereid iets te doen, maar dan wel geleidelijk aan. En met goede begeleiding, anders ben je ze net zo snel weer kwijt.”

Neeleman vervolgt: “Tennissers waarvan wij signalen ontvangen dat zij iets zouden willen doen, benaderen wij om vrijblijvend een keer te helpen. Bijvoorbeeld door eens een vergadering bij te wonen of mee te denken over de organisatie van een toernooi. Vinden zij het leuk, dan worden zij opgenomen in de WhoZnext-groep en krijgen de taken een iets meer verplicht karakter.”

Samenwerking

Het gezelschap werkt tijdens de organisatie van een evenement met drie functies: die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Neeleman is coach van de WhoZnext-groep en houdt van een afstandje toezicht. “Elke positie is dubbel bezet, waardoor de betrokkenen elkaar kunnen bijstaan wanneer iemand een keer krap zit in zijn of haar tijd. Het is de bedoeling dat de groepsleden met elkaar samenwerken en het werk met elkaar oplossen. Zo leren zij omgaan met verantwoordelijkheid. En dreigt het fout te gaan, dan sturen wij van bovenaf bij.”

Neeleman zelf maakte op vijftienjarige leeftijd ook deel uit van de WhoZnext-groep, dat destijds rond dezelfde tijd werd opgericht in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer. “Ik deed al wat vrijwilligerswerk en rolde er toen vanzelf in. Zo’n twee jaar geleden stopte de toenmalige coach van de groep, die tevens bestuurslid was. Omdat ik al veel betrokken was bij de club en kennis had van het organiseren van evenementen, werd mij gevraagd haar op te volgen.

Na enige bedenktijd stemde de twintiger in. “Ik heb toen heldere afspraken gemaakt met het bestuur en aangegeven dat ik behoefte had aan begeleiding. Nu verloopt de samenwerking prima. Er komt behoorlijk veel kijken bij een bestuurdersfunctie, maar de positiviteit die je krijgt van leden stimuleert je om door te gaan.”