Scorebord

Ledentevredenheidsonderzoek

Vitale verenigingen kenmerken zich door een sterke organisatie, een toekomstbestendige accommodatie en een hechte verenigingscultuur. Daarbij is het cruciaal dat verenigingen leden betrekken bij veranderingen. Hoe denken de leden over de sfeer op de vereniging, wat vinden ze van de accommodatie en zijn ze tevreden over de lessen die worden aangeboden?

Als vereniging is het van groot belang inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de mensen die regelmatig jouw sportpark bezoeken. Het is belangrijk verder vooruit te kijken. Het Onderzoeksportal van de KNLTB faciliteert verenigingen hierbij op een laagdrempelige manier.

Benchmarken 

Op basis van de behoeften van verenigingen - gemeten aan de hand van vragen die bij de KNLTB binnenkomen en de ervaringen van KNLTB Accountmanagers - is een complete vragenlijst klaargezet. Verenigingen kunnen ook zelf een vragenlijst maken. In het Onderzoeksportal komen alle antwoorden van de leden binnen, in een overzichtelijk dashboard en worden deze direct afgezet tegen verschillende benchmarks. Een groot voordeel is dus dat je niet alleen inzicht krijgt in wat jouw eigen leden vinden, je hebt ook de mogelijkheid de resultaten te vergelijken met andere verenigingen. Daarbij zijn er drie opties: een landelijke of regionale (provincie) vergelijking, of een vergelijking naar grootte. Alles bij elkaar biedt het een helder beeld van hoe jouw vereniging zich verhoudt tot andere verenigingen.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen verenigingsbestuurders de juiste handvatten geven om hun koers te bepalen en gericht beleid te maken voor de toekomst.

Het Onderzoeksportal is te gebruiken voor alle verenigingen en is gratis toegankelijk. De KNLTB richt zich in de communicatie in eerste instantie op de bestuurders en ledenadministrateurs. Via het KNLTB ID krijgen zij toegang tot de eigen afgeschermde plek op het platform. Veel verenigingen doen al onderzoek onder hun leden. Voor hen is dit een volgende stap op dit gebied. Met het platform wordt onderzoek makkelijker, stel je de juiste vragen én kun je de resultaten snel en overzichtelijk duiden.

Een toekomstbestendige koers 

Er zijn nu in het Onderzoeksportal twee vragenlijsten beschikbaar: een standaard ledentevredenheidsonderzoek, en een custom ledentevredenheidsonderzoek. Dit laatste onderzoek is door verenigingen zelf op maat te maken voor de leden. Op termijn komen meerdere vragenlijsten beschikbaar en kunnen verenigingen over allerlei onderwerpen vragenlijsten uitsturen. Het platform kan in de toekomst uitgroeien tot een plek waar diverse voorgeprogrammeerde vragenlijsten staan, die verenigingen met slechts een paar drukken op de knop kunnen versturen naar leden. Het is een goed voorbeeld van hoe de KNLTB verenigingen kan ondersteunen bij het voeren van toekomstbestendig beleid.

Het Onderzoeksportal biedt samen met de met de vitaliteitsscan en Clubanalytics tools die de KNLTB meer inzicht bieden in de werkelijke staat en mogelijkheden van de vereniging. Het zijn geen noodzakelijke middelen om tot goed clubbeleid te komen, maar samen met het Onderzoeksportal, bieden ze wel een heel compleet beeld van de situatie en de toekomstbestendigheid van de vereniging.

Instructievideo

We hebben een instructievideo gemaakt voor bestuurders van verenigingen, met een eenvoudige uitleg hoe het Onderzoeksportal te gebruiken is. Kijk die video hieronder terug.

Webinar

Op donderdag 20 oktober 2022 hield de KNLTB een webinar over het Onderzoeksportal. Dat webinar kun je hier terugkijken.