Tennisvrienden nemen verantwoordelijkheid en vormen nieuw bestuur in Twello

TV De Schaeck

TV De Schaeck uit Twello bevond zich vier jaar geleden in een opmerkelijke positie. Veel zaken liepen zoals ze jaren hadden gelopen, maar van een dagelijks bestuur was geen sprake en er was dan ook geen eenduidig beleid en visie op de toekomst. Financiële zaken werden nog enige tijd waargenomen door een accountant en tevens lid en een ander lid vervulde korte tijd een aantal voorzitterstaken, maar toen ook dat stopte, moest er worden ingegrepen. Met spoed werd een aantal leden bij elkaar gehaald om tot een snelle remedie te komen, maar nog voor de meeting plaatshad, diende zich een oplossing aan. Een competitieteam van trouwe leden wilde wel het nieuwe dagelijks bestuur vormen en stuurde de club naar rustiger vaarwater.

Want dat hadden de vijf teamgenoten voor ogen: een dagelijks bestuur. Dat was er in het verleden wel geweest, maar de club deed het inmiddels al jaren zonder. Er moest een voorzitter, penningmeester en secretaris komen die de club op dagelijkse basis stuurden en eens in de zoveel tijd overlegden met het voltallige algemeen bestuur, dus inclusief de voorzitters van de verscheidene commissies. Huug van Wingerden was een van die trouwe leden die de handschoen oppakten. Hij was destijds al verenigings- competitieleider (VCL) en stelde bij zijn bevriende teamleden voor collectief het clubbestuur te gaan vormen. De oproep was niet aan dovemans oren. De vijf teamleden, die mede door hun professionele achtergrond op veel terreinen de nodige kennis meebrachten, namen het roer in handen. Met onder meer een directeur, een consultant en een jurist was er voldoende knowhow in huis om de club adequaat te leiden. Doordat alle vijf de leden meewerkten, was er naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester ruimte om extra aandacht te besteden aan belangrijke onderwerpen als ledenwerving en –behoud. De geplande brainstormsessie om tot een nieuw bestuur te komen, was dus niet meer nodig en kon direct worden gebruikt om nieuwe plannen voor de club te maken.

Groei

Het nieuwe bestuur was bovendien bijzonder gemotiveerd om op belangrijke thema’s als ledenwerving en ledenbehoud vooruitgang te boeken. “Ik heb een tijd geleden een aantal workshops op dat gebied van de KNLTB gevolgd”, zegt Van Wingerden, die met 60+ een stukje ouder is dan zijn mede-bestuurders. “We begonnen met open tennisdagen aan het begin van het seizoen zoals de KNLTB ondersteunde, maar wij bedachten zelf direct een plan om elke maand zo’n open tennisdag te organiseren. We besloten tot een clinic voor potentiële jeugdleden op vrijdagmiddag onder de naam Super Kids Day en een voor volwassen op vrijdagavond. Om de evenementen aantrekkelijk en levendig te houden, stond het bestaande leden bovendien vrij eveneens deel te nemen. Het was een groot succes!” Hoewel veel omliggende tennisverenigingen het lang niet makkelijk hadden, was bij De Schaeck zelfs sprake van groei. Onder het nieuwe bestuur nam het totale ledenaantal de afgelopen jaren gemiddeld toe van ongeveer 350 naar 400 leden.

Ledenwerving


De vrienden en tevens nieuwe bestuursleden besloten ledenwerving en ledenbehoud ook met elkaar te blijven doen in plaats van één man aan te wijzen om zo veel mogelijk goede ideeën en een optimaal resultaat bereiken. Eén van die ideeën was een serie van acht proeflessen voor slechts 25 euro, waarna deelnemers de kans kregen tegen een gereduceerd tarief lid te worden voor het restant van het seizoen. Ook zocht het nieuwe bestuur manieren om beter samen te werken met partijen in de nabije omgeving. De club sloot zich aan bij een gemeentelijke werkgroep die in samenwerking met onder meer buurtsportcoaches sportevenementen in de omgeving organiseerde. Van Wingerden nam de buurtsportcoach-taken voor zijn rekening voor de tennisevenementen en interesseerde zo veel jeugd voor zowel de tennissport als TV De Schaeck.

Opvolgers

Na verloop van tijd had het bestuur de zaken goed op de rails. Het ledenaantal vertoonde nog steeds lichte groei, er was regelmatig overleg met de voorzitters van de verschillende commissies over werkzaamheden en activiteiten en er was degelijk beleid ten aanzien van ledenwerving en ledenbehoud. Het vriendenbestuur vond het in 2015 dan ook tijd om opvolgers te zoeken. “Het was tijd om het stokje over te geven”, aldus Van Wingerden. Ook die missie werd zorgvuldig aangepakt. “We hebben zowel een long- als een shortlist gemaakt met potentiële bestuurders, maar nog zonder deze mensen te benaderen. We hebben gewoon gekeken; wie zou dat kunnen doen en welke mensen zouden goed bij elkaar passen.  Wat ons betreft werd het weer een hechte groep, mensen die bij voorkeur onderling al banden hadden en die iets jonger zijn dan wij.”

De groep werd gevonden en de mensen waren graag bereid het roer over te nemen. In het voorjaar van 2016 werden de nieuwe bestuursleden, veelal rond de veertig jaar, officieel geïnstalleerd als nieuw bestuur. De vertrokken bestuursleden rusten echter nog niet op hun lauweren. Ze zijn nog zeker een jaar bereid het nieuwe bestuur te helpen waar nodig. Bovendien is er één project dat het vertrokken bestuur nog in de oude samenstelling oppakt. Vernieuwing van de negen gravel banen is hard nodig en dat proces begeleiden Van Wingerden en zijn vrienden graag.