De bardiensten bij ETV de Helster

Best practice door: ETV de Helster

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Bij ETV de Helster in Elst waren leden jarenlang verplicht om vrijwillige bardiensten te draaien. Begin jaren ’90 groeide de club in korte tijd van 700 naar 1000 leden. Heel positief maar hierdoor ontstond ook een probleem. Niet iedereen kon jaarlijks een of meerdere keren als barvrijwilliger ingezet worden. Bij veel vrijwilligers ontstond een gebrek aan ervaring. Vooral tijdens competitie en toernooien was dit een probleem. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Het toenmalige bestuur besloot de bar professioneel te organiseren maar wel in eigen hand te houden. De volgende maatregelen werden genomen:

  • Er werd een barcoördinator benoemd die ook verantwoordelijk is voor de inkoop. Deze ontvangt hiervoor een vergoeding en is in dienst van de vereniging omdat de hoogte van de vergoeding niet langer onder de vrijwilligersvergoeding kon vallen. 
  • Er werd een vast groep barmedewerkers samengesteld uit de leden. Deze barmedewerkers ontvangen een vergoeding per uur die is gebaseerd op de maximale vrijwilligersvergoeding. De groep bestaat inmiddels uit ongeveer twintig medewerkers die wekelijks hun diensten draaien en nog ongeveer tien medewerkers die oproepbaar zijn bij evenementen.

Door deze vaste groep ook op te leiden (hygiëne, tappen, AED etc.) verbeterde de kwaliteit van de bar aanzienlijk. Ook konden we betere (maar ook complexere) apparatuur in de bar en in de keuken installeren.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De bar draait als een trein en levert de vereniging naast kwaliteit ook veel geld op. Het serviceniveau is hoog (we laten ook mystery guests toetsen) en het aanbod is ruim. Gedurende de competitie en toernooien bieden we een grote variatie aan eten waarbij de gezonde hap niet vergeten wordt. De barcoördinator is hier actief mee bezig. De prijzen van de producten houden we onder het niveau van de lokale horeca maar zijn wel kostendekkend. Mede door de barinkomsten zijn we er in geslaagd vele investeringen in het park te doen en tegelijk de contributie laag te houden.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.