10 meest gestelde vragen

De 10 meest gestelde vragen..

..over Ledenbehoud

Hoe bind ik jeugdleden langer aan mijn vereniging?

Ieder kind moet kunnen spelen op zijn/haar eigen niveau. Pas de activiteiten daarom aan naar de mogelijkheden en wensen van de kinderen.
Het is belangrijk dat er veel wedstrijdjes gespeeld worden. Probeer een situatie te creëren waarbij er een vast ritme ontstaat. Voor de jongste jeugd organiseert de KNLTB de Kia Tenniskids Competitie

Voor oudere jeugdleden zijn er gedurende het jaar ook diverse mogelijkheden om deel te nemen aan de competitie. Zij hebben hun eigen specifieke wensen en verwachtingen. Ga eens in overleg met deze groep en betrek ze bij het bedenken van en/of de organisatie van activiteiten. 

Hoe zorgen we dat leden genoeg plezier beleven op de vereniging zodat ze lid willen blijven?

Meerdere factoren zijn van belang. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Zorg voor een goede opvang van nieuwe leden;
  • Zorg dat leden zo actief mogelijk zijn, dus zoveel mogelijk vrij tennissen en deelnemen aan competities, toernooien en interne evenementen;
  • Zorg ervoor dat het clubhuis zoveel mogelijk gezien wordt als ‘tweede huis’;
  • Zet in op familietennis; hoe meer gezinsleden lid zijn, hoe meer binding er is met de vereniging.
Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe leden langer lid blijven?

Het behoud van (nieuwe) leden is essentieel voor een gezond ledenbestand. Is de vereniging bijvoorbeeld er op ingericht dat  nieuwe leden  snel kunnen integreren? Nieuwe leden vormen een specifieke doelgroep. Het is gebleken dat deze groep actieve begeleiding nodig heeft bij het vinden van een plek binnen de vereniging. Het is daarom van belang om goed na te denken hoe je dit gaat aanpakken. Het stappenplan Behoud nieuwe leden helpt hierbij.

Wat is de rol van de tennisleraar met betrekking tot ledenbehoud?

De rol van de trainer is van groot belang. Een trainer die enthousiast is en ook aanwezig is bij verenigingsactiviteitenzorgt voor meer beleving en binding van de leden. Daarnaast kan de trainer een echte aanjager zijn om leden mee te laten doen met verenigingsactiviteiten.

In de brochure Samenwerking met de tennisleraar komen alle achtergronden van het trainersvak naar voren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de rol van de trainer binnen het verenigingsbeleid en wat de trainer van de vereniging kan verwachten en andersom.

Bekijk ook deze video:

Hoe kunnen we op een goede manier de mening van onze leden peilen?

De KNLTB heeft in samenwerking met organisatieadviesbureau Brug8 een ledentevredenheidsonderzoek ontwikkeld. Alle KNLTB verenigingen kunnen met dit onderzoek de tevredenheid van de leden peilen. De KNLTB financiert de kosten. Het onderzoek bestaat niet alleen uit een vragenlijst, maar je krijgt ook een kant en klare uitnodigingsmail voor de leden en na afloop een verslag met de uitkomsten. Lees hier de volledige opzet van het onderzoek. Vraag het onderzoek voor jouwvereniging aan en speel tijdig in op de ontwikkelingen en belevenissen onder jouw leden. 

Is de gezinssamenstelling van invloed op de uitstroom?

Jazeker! Uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen het aantal leden uit een gezin dat lid is en de kans op uitstroom. Hoe meer leden uit een gezin lid, hoe minder kans op uitstroom. Profileer daarom je vereniging als familieclub en organiseer activiteiten om met het gezin te beoefenen. Denk bijvoorbeeld aan ‘beat the parents’

Draagt het clubhuis bij aan ledenbehoud?

Verenigingen zijn niet alleen een plek om te sporten, maar ook dé plaats in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten. Het is daarom van belang dat verenigingen inzetten op een klimaat waar mensen zich thuis voelen. Want waar mensen zich welkom en thuis voelen, zullen zij graag blijven komen. Het creëren van een dergelijke plek is dus van wezenlijk belang voor een vitale vereniging.

Hoe richten we de communicatie met onze leden zo optimaal mogelijk in?

In 2016 lanceert de KNLTB de nieuwe KNLTB ClubApp. De belangrijkste elementen van de app zijn het mobiel afhangen (geïntegreerd met het Afhangbord.nl), het zoeken van een tennismaatje, clubnieuws, clubagenda, ruimte voor sponsoren en competitie-informatie.
Met pushberichten kun je jouw leden goed informeren over nieuws of evenementen. De KNLTB ClubApp wordt hiermee het informatie- en communicatieplatform van de vereniging. Alle informatie is te vinden op www.knltb.club/

Hoe zorgen we ervoor dat ledenwerving en ledenbehoud een structureel aandachtspunt binnen de vereniging blijft?

Borging in het bestuur van de vereniging is van belang. Zorg ervoor dat er bij jouw vereniging een bestuurslid is die ‘ledenwerving en behoud’ in het takenpakket heeft. Daarnaast zien we steeds meer verenigingen waar een speciale commissie ledenwerving en ledenbehoud is opgericht. Deze commissie zorgt voor continuïteit en afstemming tussen de verschillende commissies.  

Hoe kan de KNLTB onze vereniging ondersteunen op het gebied van ledenbehoud?

De tennisbond beschouwt gezonde tennisverenigingen essentieel voor een gezonde tennissport op lange termijn. Daaromwordt er nadrukkelijk ingezet op het behoud van bestaande leden en het werven van nieuwe leden. De KNLTB staat de verenigingen al enkele jaren bij in die missie, maar ziet dat veel tennisclubs behoefte hebben aan concreter advies. Want hoe krijg je potentiële leden naar je club en hoe zorg je ervoor dat ze daar ook genoeg plezier beleven om te blijven? Met heldere stappenplannen en advies op maat hoopt de KNLTB die vragen te beantwoorden. De Accountmanager van de KNLTB kan de vereniging op weg helpen en meer informatie geven

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.