Creatief aan de inkomstenkant

Als de begroting onder druk staat kun je allerlei bezuinigingen doorvoeren. Geen kopje koffie meer voor de coach en ouders van de bezoekende club, minder salaris voor de jeugdtrainers, het clubblad alleen nog maar digitaal verspreiden.

Misschien moet je die blik op de begroting wat creatiever maken, je als bestuurder niet alleen op de club en het gebruikelijke sportaanbod richten, maar ook op andere zaken.

Wie zijn er betrokken bij de club?

Eerste stap: ga na welke partijen bij de club betrokken zijn en welke behoeften bij hen leven. Dit mogen behoeften aan sportaanbod zijn, maar kunnen ook behoeften buiten de sport zijn, waar de club een rol in kan spelen.

Zo kun je denken aan de ouders van jeugdleden, die meerdere keren per week tijdens de training van hun kind op de club wachten. Kunnen de horeca-inkomsten vergroot worden door voor hen een computer, tv-scherm of wifi-verbinding in de kantine te installeren, zodat zij kunnen werken? 

Of kun je het clubhuis aan sponsoren aanbieden als vergaderruimte of voor bijeenkomsten met collega’s of zakenrelaties?

Stem het aanbod af op de doelgroepen

Kijk ook kritisch naar je ledenbestand en stem het aanbod zo goed mogelijk af op de verschillende doelgroepen. Daarbij mag je gerust verder kijken dan je eigen vereniging. Bekijk bijvoorbeeld ook de mogelijkheden van buitenschoolse opvang of huiswerkbegeleiding voor de jeugd.

Of is er een krachthonk wat eigenlijk alleen maar door de eerste teams wordt gebruikt, wat je ook aan senioren of een betrokken fysiotherapeut aan kunt bieden?

Of is het een idee om de oudere leden voor de club te behouden door ook een onderlinge jeu-de-boule of biljartcompetitie op te zetten?

Kijk om je heen

Vaak ontstaan nieuwe initiatieven door ergens ‘over de schutting’ te kijken. Als je ergens een goed idee ziet, kan dat ook voor jouw club een prima nieuw initiatief zijn. Probeer niet te veel dingen tegelijk op te pakken, focus op één of twee nieuwe initiatieven. En schroom niet om daarbij de hulp in te roepen van sponsoren, opleidingen (stagiaires) of mensen binnen de eigen club die ervaring hebben met het nieuwe initiatief.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.