Bezuinigingen in de sport

Er zijn aanwijzingen dat door verschillende gemeenten gekort gaat worden op sport. Het betreft onder andere bezuinigingen op sportaccommodaties, specifieke sportsubsidies, combinatiefuncties en/of buurtsportcoaches.

Gezien het feit dat veel sportverenigingen al te maken hebben met teruglopende sponsorinkomsten en kantineopbrengsten is het van belang extra schade door bezuinigingen te voorkomen.

Bezuinigingen bieden in een aantal gevallen ook de kans voor nieuwe samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, woningcorporaties en andere lokale organisaties. Het is van belang de gemeente op deze kansen te wijzen. Sportverenigingen en andere sportaanbieders kunnen hier zelf iets aan doen door te lobbyen bij de begrotingsbehandelingen die nu gestart zijn bij de gemeente.

Om je te helpen, bieden we je een toolkit aan waarin je diverse handvatten vindt om bezuinigingen aan de orde te stellen. Voordat je zelf besluit actie te ondernemen, raden wij je aan altijd eerst contact op te nemen met de lokale sportondersteuningsorganisatie.Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.