Leg rechten en plichten vast

Best practice door: KNLTB

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennisverenigingen maken vaak gebruik van de diensten van een zelfstandige tennisleraar of een tennisschool. Om rechten en plichten van partijen vast te leggen sluit de vereniging een contract af met een zelfstandige leraar zonder personeel of met een trainersorganisatie (tennisschool). Dit kan een dienstverband zijn of via een overeenkomst van opdracht.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Van voldoende zelfstandigheid is sprake wanneer de leraar duidelijke en overtuigende kenmerken vertoond van een zelfstandig ondernemer. Verenigingen kunnen letten op de volgende zaken:

Zijn er investeringen gedaan? Wordt er een ondernemingsrisico gelopen? Is er een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een eigen BTW-nummer? Is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Wordt er gewerkt met meerdere opdrachtgevers? 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Wanneer de vereniging een overeen­komst van opdracht sluit met een zelfstandige leraar zonder personeel is het noodzakelijk dat de leraar over een var Wuo (verklaring arbeids relatie Winst uit onderneming) be­schikt. Hij moet dit aanvragen bij de Belastingdienst. Alleen de var Wuo in combinatie met een overeenkomst waarin alles goed is vastgelegd, biedt voldoende garantie tegen naheffingen en/of boetes van de Belastingdienst. 

Andere best practices binnen het thema Juridische Zaken

[Error: Unable to find the property named 'PageImage'.]

23-03-17 16:30:08 - Daan

[Error: Unable to find the property named 'PageImage'.]
Lees meer

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.