Toernooipakketten

Er zijn verschillende softwarepakketten die je kunt gebruiken bij de organisatie van een toernooi.

Bij een KNLTB goedgekeurd toernooi moet worden gewerkt met een toernooipakket dat is goedgekeurd door de KNLTB.

Een goedgekeurd toernooipakket voldoet aan de eisen zoals die staan vermeld in het Toernooireglement. Het pakket kan communiceren met de KNLTB-database. Hierdoor is het mogelijk de inschrijvingsgegevens te controleren en uitslagen rechtstreeks vanuit het toernooipakket door te geven aan de KNLTB. Ook dient de leverancier van het toernooipakket te voldoen aan criteria op onder andere het gebied van kwaliteit, continuïteit, veiligheid en relevantie.

Voor 2018 voldoet alleen het onderstaande toernooipakket aan de door de KNLTB gestelde voorwaarden:

Pakket             Tennis Toernooi Planner (TTP)

Versie              2018.1

Leverancier       Visual Reality B.V.

                        Tel: 072 – 82 00 282

                        E-mail: info@visual.nl

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.