Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

Tennis is leuker als je wedstrijden speelt

"Ik organiseer toernooien voor starters"

KNLTB Toernooicoach

KNLTB Toernooicoach is de nieuwe vrijwilligersfunctie van de KNLTB. Na onderzoek naar de specifieke behoeften van een groot aantal stakeholders, bleek dat de rol van een afgevaardigde van de bond bij toernooien, deze tijd aan andere eisen moet voldoen dan het geval was bij Bondsgedelegeerden. Een toekomstbestendige, eigentijdse invulling van deze rol is minder toezichthoudend en controlerend en veel meer adviserend en ondersteunend.

Het onderzoek bracht vooral aan het licht dat betrokkenen tijdens toernooien behoefte hebben aan iemand om op terug te vallen bij eventuele problemen. Verenigingstoernooileiders zeggen veel baat te hebben bij een contactpersoon vanuit de KNLTB met kennis en ervaring van toernooien, op wie ze een beroep kunnen doen, mocht de situatie daar om vragen. Bovendien hebben VTL’s behoefte aan iemand die als onafhankelijke intermediair kan optreden bij conflicten.

Adviseren, ondersteunen, terugkoppelen

Verder hebben startende toernooileiders vooral behoefte aan intensievere begeleiding, waarbij ze praktische tips en advies krijgen voor het organiseren van een succesvol toernooi. Deelnemers aan toernooien zien vooral meerwaarde in iemand bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Spelers hebben heel regelmatig vragen over de gang van zaken tijdens het toernooi dat zij op dat moment spelen.

Ten slotte zijn ook de behoeften van de KNLTB veranderd. De bond heeft op het gebied van toernooien voornamelijk behoefte aan vrijwilligers die fungeren als schakel tussen de verenigingen, toernooileiders en de KNLTB. Zij kunnen zowel toernooileiders adviseren en ondersteunen als terugkoppeling geven aan de KNLTB over hun ervaringen uit het veld. Ook is voor de KNLTB essentieel dat de bond fysiek vertegenwoordigd is bij toernooien met grote belangen, zoals  bijvoorbeeld Nationaal Ranglijsttoernooien en de Junioren Tour. Daarnaast is van belang dat jonge en nieuwe, onervaren toernooiorganisaties actieve begeleiding krijgen bij de organisatie van een goed toernooi.

Inhoud functie KNLTB Toernooicoach

Kortom, een KNLTB Toernooicoach adviseert en ondersteunt toernooiorganisaties van verenigingen die een door de KNLTB goedgekeurd toernooi organiseren. Het is een faciliterende rol waarbij toernooiorganisaties (op afstand) vanuit kennis en ervaringen uit de praktijk worden geholpen bij het organiseren van een succesvol toernooi. Daarnaast is een Toernooicoach een belangrijke schakel tussen de KNLTB en de vereniging. Kortom, het is een vraagbaak voor beide partijen.

De KNLTB Toernooicoach kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Ervaren toernooiorganisaties van bestaande open KNLTB toernooien worden door een KNLTB Toernooicoach op afstand begeleidt;
  • De KNLTB Toernooicoach gaat jonge/ nieuwe toernooiorganisaties als mentor actief begeleiden bij de organisatie van het toernooi. Dit kan gedeeltelijk op afstand en gedeeltelijk door de toernooiorganisatie fysiek te begeleiden en te enthousiasmeren voor de organisatie van een succesvol toernooi;
  • Bij toernooien met grote belangen als Nationaal Ranglijsttoernooien en Junioren Tour (behalen ranglijstpunten) geeft een KNLTB Toernooicoach begeleiding en is hij/zij fysiek aanwezig bij een aantal belangrijke zaken zoals de loting.

Wat betekent dit voor jouw toernooi?

Met ingang van het winterseizoen 2019-2020 krijgt ieder open toernooi een KNLTB Toernooicoach toegewezen. Via de pagina 'toernooileider' op MijnKNLTB.nl kan je eenvoudig zien wie er als Toernooicoach bij jouw open toernooi(en) aan de slag gaat. De contactgegevens van de KNLTB Toernooicoach vind je onder de 'informatieknop'.

Organiseer jij binnenkort een open toernooi en ben je nieuwsgierig naar een overzicht van de specifieke werkzaamheden van een KNLTB Toernooicoach of hoe de KNLTB Toernooicoach jou kan helpen bij de organisatie van jouw toernooi? Check dan één van de overzichten in het blok met handige downloads onderin deze pagina. De rol van een KNLTB Toernooicoach kan namelijk per toernooi of toernooisoort anders zijn.

Beschikbaar? Meld je aan!

Ben jij vrijwilliger en in het bezit van een VTL-certificaat? Dan kun je je beschikbaar stellen voor de vrijwilligersfunctie van KNLTB Toernooicoach, een functie voor echte ambassadeurs van de tennisport. Je adviseert en ondersteunt toernooiorganisaties van verenigingen die een door de KNLTB goedgekeurd toernooi organiseren. Daarnaast heb je een faciliterende rol waarbij je toernooiorganisaties vanuit jouw kennis en ervaringen uit de praktijk helpt bij het organiseren van hun toernooi. Bovendien ben je dus een belangrijke schakel tussen de KNLTB en de vereniging.

Kortom, de rol van de KNLTB Toernooicoach is dynamisch en veelzijdig met uiteindelijk als doel om meer mensen met meer plezier meer te laten tennissen. In de volledige functieomschrijving van de KNLTB Toernooicoach vind je precies wat de vereisten en verwachtingen zijn van deze functie. Interesse? Maak je beschikbaarheid dan direct kenbaar door het aanmeldformulier in te vullen!