Toernooien Nieuwe Stijl

De laatste jaren neemt het aantal toernooispelers steeds meer af. Vooral bij de jeugd en in de leeftijdscategorie 26 – 45 jaar daalt het aantal toernooispelers sterk. Dit komt doordat het huidige toernooi-aanbod niet meer voldoet aan de huidige behoeften van toernooispelers. Drukke agenda’s, de opgave van vaak lange periodes van beschikbaarheid en overige verplichtingen bij het spelen van toernooien, spelen hierin een belangrijke rol.

Echter, het spelen van toernooien zorgt aantoonbaar voor ledenbehoud. Daarom moet er kritisch gekeken worden naar het huidige toernooiaanbod, zodat er een passend toernooiaanbod wordt gecreëerd dat aansluit op de huidige behoeftes van de verschillende doelgroepen. 

Onderzoek

Vorig jaar is er onderzoek gedaan onder verschillende doelgroepen naar de mogelijkheden hoe het toernooiaanbod aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hier zijn vier nieuwe toernooivormen uit gekomen:

  • Dagtoernooi
  • Weekendtoernooi
  • Starterstoernooi
  • Teamtoernooi

Deze toernooivormen gaan in juli en augustus als pilot uitgevoerd worden bij een aantal clubs, waarna we vervolgens in september zullen starten met een promotiecampagne om deze nieuwe toernooivormen meer onder de aandacht te brengen, zodat toernooiorganisatoren ze gaan aanbieden in het zomerseizoen 2019.

Het doel van de pilots

We willen leren:

  • Of de nieuwe toernooivormen aanslaan bij clubs en spelers
  • Of we erin slagen om nieuwe toernooispelers aan te trekken
  • Hoe we dit nieuwe toernooiaanbod kunnen aanscherpen
  • Hoe we kunnen adviseren en ondersteunen bij de organisatie van de toernooivormen
  • Hoe we clubs kunnen ondersteunen in de promotie van de toernooivormen?
  • Hoe we andere clubs kunnen inspireren om nieuwe toernooivormen aan te bieden?

Evaluatie

Na afloop van de pilots zal er een uitgebreide evaluatie plaatsvinden met de pilot clubs. Zij hebben de mogelijkheid al hun op- en aanmerkingen en verbeteringen met ons te bespreken. Daarnaast zullen we een online enquête verspreiden onder deelnemers van de pilots. Alle wensen en ideeen die uit deze evaluatie naar voren komen zullen we gebruiken om het aanbod verder aan te scherpen.

Handige downloads

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.