Onderzoek Optimalisatie Wedstrijdkalender

Gedurende het jaar zijn er vaste periodes waarin competities en toernooien worden gespeeld. De periodes voor competitie worden centraal georganiseerd en daarom heen is er ruimte voor vrijspelen of de organisatie van (open) toernooien en andere clubactiviteiten. Al deze speelmomenten bij elkaar vormen de wedstrijdkalender die jaarlijks door een club zelf kan worden ingericht. De KNLTB onderzoekt in samenwerkging met onderzoeksbureau Hypercube of de huidige opbouw van de wedstrijdkalender nog wel voldoet aan de wensen en behoeften van alle tennissers

Samen met verenigingen en vrijwilligers zet de KNLTB zich in om meer mensen meer te laten tennissen. Deelname aan competitie en toernooien speelt hierbij een grote rol, want dat zorgt aantoonbaar voor ledenbehoud. Door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van tennissers passen we het wedstrijd aanbod continu aan.

De tenniswereld bestaat uit verschillende type tennissers, zowel op het gebied van speelniveau als van leeftijd, met allemaal verschillende wensen. Daarom onderzoekt de KNLTB in samenwerking met onderzoeksbureau Hypercube of de opbouw van de huidige wedstrijdkalender nog wel voldoet aan de wensen en behoeften van al deze doelgroepen en waar de kalender mogelijk nog verbeterd kan worden.  Denk aan de verschillende periodes van de Voorjaars- en Najaarscompetitie, de speeldagen van de Kia World Tour én toernooien zoals open toernooien, kampioenschappen en ranglijsttoernooien voor alle doelgroepen, zowel jeugd als senioren. 

Opbouw onderzoek

  • Fase 1 (juni/juli): Stakeholdersbijeenkomsten & data-analyse huidige wedstrijdkalender aan de hand van online vragenlijst spelers (jeugd & senioren)
  • Fase 2 (juli/augustus): Onderzoeksbureau Hypercube gaat op basis van resultaten uit fase 1 concept wedstrijdkalenders ontwikkelen
  • Fase 3 (september): Conceptkalenders worden geëvalueerd in een tweede ronde bijeenkomsten met dezelfde stakeholdersgroepen als in fase 1. Tevens zullen de conceptkalenders worden getoetst op de data-analyse voortkomend uit de vragenlijsten van fase 1. 
  • Fase 4 (oktober/november): Hypercube gaat het proces, de bevindingen uit de data-analyse en de resultaten van de evaluatie van de concept wedstrijdkalenders beschrijven in een eindrapport. Op basis van het hele proces definiëren ze in deze eindrapportage ook een advies. Het rapport zal vervolgens worden aangeboden aan het Bondsbestuur, waarbij het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is voor de besluitvorming. De verwachte doorlooptijd voor het gehele onderzoek is vijf tot zes maanden. 

Resultaten fase 1&2

Op basis van de informatie uit de eerste bijeenkomsten, de online vragenlijst en de data-analyse uit fase 1 & 2 zijn de behoeften van verschillende groepen tennissers vastgesteld en verbeterpunten gedefinieerd. Daar waar de daadwerkelijke speelmomenten afwijken van de gewenste speelmomenten, bekijken we de mogelijkheden om deze meer met elkaar in lijn te krijgen.

Er blijkt dat voor de huidige Voorjaars- en Najaarscompetitie voor senioren de wensen (op kalendergebied) over het algemeen goed aansluiten bij het aanbod. Voor een aantal subgroepen, blijkt dat er wel degelijk ruimte voor verbetering is:

Eén van deze doelgroepen is de jeugd. We hebben geleerd dat we voor de jongste jeugd de wedstrijdkalender kunnen verbeteren. Het blijkt dat ook voor deze jonge groep tennissers de maanden april en mei de meest geliefde speelmaanden zijn, terwijl de World Tour nu met name gespeeld wordt in maart en juni. Uiteraard beseffen we ons dat er clubs zijn in Nederland die erg vol zitten in de periode april/mei. We onderzoeken waar de knelpunten liggen en hoe we die kunnen oplossen.

Er bestaat ook een belangrijke (en grote) doelgroep van de KNLTB die helemaal geen gebruikmaakt van het wedstrijdaanbod. Deze groep recreatieve spelers verdient, net als alle andere doelgroepen, aandacht. Binnen deze groep zijn twee subgroepen te definiëren. De eerste is geïnteresseerd in competitietennis, maar doet dat om uiteenlopende redenen (nog) niet. Het is zaak om te achterhalen waarom ze nog niet spelen en hoe we deze spelers kunnen stimuleren om competitie te gaan spelen. Binnen de groep recreatieve tennissers is er echter ook een deel dat geen competitie wil spelen. Voor hen is het van belang dat er banen worden vrijgehouden voor vrijspelen.

Begin oktober starten we met fase 3. In de bijeenkomsten met de verschillende stakeholders presenteren we de onderzoeksresultaten. Tevens leggen we dan ook uit we waarom we bepaalde veranderingen graag doorvoeren en wat daarvan de te verwachten effecten zullen zijn.