Competitie Nieuwe Stijl

De KNLTB en de verenigingen zijn er voor alle tennissers: voor zowel de competitiespeler, als de potentiele competitiespeler, als de recreant. Alle verenigingen zijn er bij gebaat dat zij zoveel mogelijk kunnen bieden aan al hun spelers. Hoe meer leden kunnen worden behouden, des te beter het is voor de club (denk aan meer vrijwilligers, een levendigere club, meer tegenstand op je eigen niveau etc.). De KNLTB wil verenigingen helpen meer mensen meer te laten tennissen. Daarom proberen we zo goed mogelijk te luisteren naar de wensen van alle spelers.

Uit onderzoek is gebleken dat competitiespelers langer lid blijven van de tennisvereniging, omdat competitie spelen ze uitdaging biedt, zorgt voor aansluiting met andere leden, het gezelligheid biedt en het zorgt voor een sterke binding met de club. Met ruim 200.000 tennissers is de Nederlandse tenniscompetitie een van de grootste ter wereld. Toch spelen zo’n 400.000 mensen nog geen competitie. Daarnaast neemt het ledental van onze verenigingen al jaren af en ook het aantal competitiespelers wordt minder.

De competitie is daarom het beste middel om de band tussen speler en vereniging te versterken, waardoor leden langer lid blijven. Tegelijkertijd moet er tijdens de competitie baanruimte worden gecreëerd voor recreatieve spelers die nu niet of te weinig aan spelen toekomen in de competitieperiode, omdat op sommige clubs de baandruk te hoog is

Onderzoek

Competitietennis is voor veel spelers hét hoogtepunt van het jaar. Toch zien we steeds vaker en steeds meer dat spelers stoppen. Waarom?

De KNLTB heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de redenen voor wel of niet competitie spelen. Hieruit is gebleken dat veel tennissers behoefte hebben aan een meer compacte en beter planbare competitiedag. Competitie spelen past vaak niet meer in de drukke agenda’s van spelers, waardoor ze afhaken of er zelfs helemaal niet aan beginnen. In 2016 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan onder zowel competitie- als niet competitiespelers naar de redenen voor het wel / niet spelen van competitie en hoe de competitie aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hieruit bleek (6.736 respondenten) dat:

  • 50% van de redenen waarom er geen competitie wordt gespeeld, heeft te maken met de lange speeldagen en te drukke agenda’s.
  • 33% van de respondenten vindt de competitie aantrekkelijker als er een beslissende wedstrijdtiebreak wordt gespeeld ter vervanging van een derde set in het dubbelspel.

Bekijk hier de resultaten van het Mulier Instituut. 

Verder onderzoek

Onafhankelijk adviesbureau Hypercube Business Innovation heeft nog verder onderzocht hoe de competitie beter aan kan sluiten op de behoefte van spelers. Hier is o.a. de nieuwe 8&9- competitie en het landelijk aanbieden van de Zomeravondcompetitie uit voort gekomen.

Als we zo door blijven gaan en het competitieaanbod ongewijzigd laten, komen we niet tegemoet aan de wensen van zowel de (potentiële) competitiespeler als die van de vrije speler. Verandering is dus noodzakelijk.

Vandaar dat er in de Voorjaarscompetitie van 2017 voor het eerst compact kon worden gespeeld. In 2017 is er geëxperimenteerd met compact spelen (bij 40-40 beslissend punt en een wedstrijdtiebreak in plaats van een volledige derde set).

Na de Voorjaarscompetitie zijn er een tweetal evaluaties (met Verenigingscompetitieleiders (VCL’s) en spelers) uitgezet om het ingevoerde compact spelen te evalueren. Ook het ledenpanel is over dit onderwerp ondervraagd. Uit de resultaten blijkt dat een kleine meerderheid van de competitiespelers liever niet verkort speelt en dat Verenigingscompetitieleiders verdeeld zijn in hun opvatting. Als er voor verkort spelen wordt gekozen, dan geven alle groepen de voorkeur aan een derde set wedstrijdtiebreak.

Bekijk hier de resultaten uit de evaluaties. 

Nieuwe invulling: verkort spelen

De KNLTB is er voor alle tennissers en daarom luisteren we naar zowel de competitiespeler, als de potentiele competitiespeler, als de recreant. Vanwege de behoefte bij verschillende doelgroepen naar compacte en planbare competitiedagen, is gezocht naar een nieuwe invulling van compact spelen. Er is gekozen voor uniformiteit in de vorm van verkort spelen in alle gemengd- en dubbelpartijen, omdat die maatregel van alle mogelijke maatregelen om een wedstrijd te bekorten met afstand de meeste voorkeur genoot van zowel de VCL’s als de spelers. Daarnaast sluit dit aan bij internationale ontwikkelingen, waar in de dubbelpartijen ook vaak een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set (ook op het allerhoogste niveau). Zo neemt de spanning van het spel toe en wordt het aantrekkelijker voor zowel de spelers als het publiek.

Voor de fanatieke competitietennisser die juist graag lange wedstrijden speelt en die uithoudingsvermogen een belangrijk onderdeel vindt van de wedstrijd is verkort spelen misschien iets minder positief, dat begrijpen we. Maar het biedt een grote groep tennissers meer mogelijkheden om te tennissen en betrokken te zijn bij de club. Zo houden we de clubs gezond en kan iedereen tennissen in een veilig en plezierig sportklimaat. Hoe meer leden kunnen worden behouden, des te beter het is voor de club (denk aan meer vrijwilligers, een levendigere club, meer tegenstand op je eigen niveau etc.). We hopen op begrip van onze leden, zodat we met elkaar iedereen op zijn / haar manier kunnen laten genieten van de tennissport.

Competitie Nieuwe Stijl, alles op een rijtje

Er zijn twee aanvullende competitievormen aan het competitieaanbod toegevoegd:

Naast de invoering van de nieuwe competitievormen heeft de KNLTB ook het competitiereglement op een aantal punten versoepeld:

  • Mogelijkheid tot gebruik indoorbanen.
  • Verkort spelen in dubbelpartijen.
  • Mogelijkheid om de dubbelopstelling pas na de singles bekend te maken.
  • Vanaf 2018 is het makkelijker om invallers te regelen.
  • Wijziging telling Tenniskids Oranje

De wijziging in de telling voor Tenniskids Oranje wordt  per 1 januari 2018 doorgevoerd naar aanleiding van een enquête onder ouders, trainers en de Functionaris Tenniskids. Er is voor gekozen om de telling meer tennis specifiek te maken en deze beter te laten aansluiten bij de telling in groen. In 2018 gaan de kinderen spelen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak). 

In de toekomst zullen er nog andere middelen ingezet gaan worden om een beter planbare competitie te krijgen. Denk hierbij aan een betere spreiding van de competitievormen, harmonisatie van het aantal vormen, aanvullende vormen compact aanbieden, de garantie van twee banen per team etc.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.

Meest gestelde vragen over Verkort Spelen