Wat is sponsoring en fondsenwerving?

Heb je mooie plannen maar niet genoeg geld of middelen? Dan kun je gaan werven bij sponsors, fondsen of donateurs. In dit onderdeel lees je wat sponsoring en fondsenwerving inhoudt, en krijg je inzicht in de drijfveren achter het ‘geven'.

Stel, je hebt met jouw vereniging grote plannen maar onvoldoende middelen. Sponsoring en fondsenwerving kunnen dan uitkomst bieden. Het zijn twee aparte methodes om extra middelen en ondersteuning te genereren. Daarbij is sponsoring gericht op bedrijven, en fondsenwerving op fondsen: organisaties die geld geven aan maatschappelijke doelen.

Sponsoring en fondsenwerving zijn uitgegroeid tot een echte ‘business'. Veel instellingen maken er gebruik van; er gaan miljarden euro's in om. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is. Er is veel concurrentie. Om succesvol en structureel te werven, moeten verenigingen zich goed weten te profileren. En dat vraagt om een serieus beleid.

Vijf tips op het gebied van sponsoring en fondsenwerving:

  1. Het zoeken van sponsors is géén bedelen. Je biedt de bedrijven een samenwerking aan. Bij een goede voorbereiding ben je gelijkwaardige onderhandelingspartners.
  2. Je gaat uit van wat je als vereniging te bieden hebt: jouw kwaliteiten, imago, doelgroep, exposuremogelijkheden etc.
  3. Je investeert tijd, geld en energie voordat je er iets voor terugkrijgt.
  4. Een zakelijke aanpak en uitstraling wordt door een (zakelijke) tegenpartij altijd gewaardeerd.
  5. Wees alert op het bestaan van onbekende, lokale fondsen! Door het project in de omgeving te promoten, trek je wellicht hun aandacht.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.