Succesvol sponsors werven in crisistijd

De economische crisis raakt verenigingen. Sponsors haken af of betalen minder en nieuwe sponsors zijn moeilijk te vinden. Toch is het vinden van sponsors niet onmogelijk.

Creativiteit wordt beloond, weet ook Rotterdam Basketbal. De club deelde haar shirt op in vakjes waarbij een bedrijf voor een relatief klein bedrag één of meerdere vakjes kon voorzien van zijn logo. Het resultaat: een opbrengst van 18.000 euro. Om sportverenigingen op weg te helpen naar succesvolle sponsoring ontwikkelde Rotterdam Sportsupport het digitale Handboek Sponsorwerving. Hierin staat in negen stappen hoe sportverenigingen sponsors kunnen werven. In dit artikel zijn alvast enkele highlights uitgelicht.

Stel voordat de vereniging start met het werven van sponsors een sponsorbeleid op. Laat daarbij één ding duidelijk zijn: sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen de sponsor en jouw vereniging met prestaties van beide partijen. Zie het dan ook niet als bedelen om geld. Bedenk wat je de komende jaren wilt bereiken met sponsoring. Welke reden heb je om sponsors te werven: Heb je materiaal nodig of ga je een activiteit organiseren? De reden van sponsorwerving is bepalend voor de te volgen aanpak. Gebruik sponsoring niet om je begroting sluitend te maken, dat is voor het bedrijfsleven een dooddoener. 

Weet waar jouw leden boodschappen doen

Door de vereniging te analyseren, wordt waardevolle informatie verkregen. Hoe ziet jouw ledenbestand eruit? Heb je voornamelijk jeugdleden of juist seniorenleden? Waar komen de leden vandaan? Op welk niveau speelt de vereniging? Ook kan onderzoek naar het gedrag van leden interessante informatie opleveren. Heb je inzicht in waar de leden hun boodschappen doen of graag gaan eten? Of weet je in welk merk auto de leden rijden? Een Rotterdamse tennisvereniging wist na analyse dat zeventig procent van haar leden boodschappen doet bij een supermarkt in de omgeving. Met deze informatie zijn ze naar de supermarkt gegaan en sloten zij met succes een sponsorovereenkomst.

Jouw omgeving

Cruciaal bij het formuleren van een sponsorbeleid is een analyse van de omgeving. Breng hierbij het bedrijfsleven in jouw (deel)gemeente in kaart door te kijken naar het aantal bedrijven, de grootte van de bedrijven en de branches waarin de bedrijven zitten. Kijk ook naar ontwikkelingen in de maatschappij. Zo wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker en worden de opbrengsten van sponsoring voor een bedrijf steeds belangrijker. Zie de economische crisis als een kans, want een sportvereniging is een goedkope marketingtool voor bedrijven.

Potentiële sponsors

Het in kaart brengen en selecteren van de juiste potentiële sponsors bepaalt voor een groot gedeelte het succes. Als je bedrijven selecteert, kun je onderscheid maken in drie groepen: 1. bedrijven die nog geen relatie hebben met jouw vereniging, maar door hun activiteiten of beleid wel een match hebben; 2. bedrijven uit de directe omgeving; 3. bedrijven die al een link hebben met de vereniging omdat er (ouders van) leden werken. Begin bij het werven van sponsors bij de laatste groep. Bij sponsoring zijn aspecten als emotie, betrokkenheid en ‘gunnen’ belangrijk. De kans is groot dat deze aspecten relevant zijn voor jouw eigen leden. Bij de andere twee groepen geldt dat  je in eerste instantie makkelijker binnenkomt bij bedrijven uit de directe omgeving. Speelt je vereniging op een hoger niveau dan kun je ook voor de bedrijven die nog geen relatie hebben met jouw vereniging interessant zijn. Kijk daarbij of bedrijven al actief zijn in sportsponsoring.

Match en win

Maak een overzicht van potentiële sponsors en vermeld daarbij de contactgegevens van de verantwoordelijke voor sponsoring. Dit kun je via de website van het bedrijf of telefonisch achterhalen en zorgt ervoor dat het voorstel op de goede plek terechtkomt. Kijk vervolgens of de bedrijven een match hebben met de vereniging, doordat ze bijvoorbeeld overeenkomsten hebben met de vereniging op het gebied van beleid, missie en ambitie of doordat ze producten leveren aan leden van verenigingen. Kijk ook wat een bedrijf zou willen bereiken met sponsoring en of jouw vereniging daarmee kan helpen.

Social media waardevol voor sponsoring

De technologie staat niet stil en er zijn tegenwoordig diverse communicatiemiddelen die je kunt inzetten bij het werven én promoten van sponsors. Op LinkedIn vindt je bijvoorbeeld diverse businessclubs van verenigingen die de netwerksite gebruiken om sponsors met elkaar en met (oud)leden in contact te brengen. Ook Facebook en Twitter bieden mogelijkheden om sponsors onder de aandacht te brengen van jouw leden.

Heeft het hoofdveld al een naam?

Belangrijk is wat je een sponsor hebt te bieden. Je kent vast de standaard communicatiemiddelen zoals naamsvermelding op het shirt of in een clubblad. Denk ook buiten deze kaders. Heeft het hoofdveld al een sponsornaam? Tennis je nog op baan 1 of heet deze inmiddels de ‘Gammabaan’?

Sponsorvoorstel

Het sponsorvoorstel schrijft u op maat. Hierbij kan je kiezen voor standaard sponsorformules die u aanpast per sponsor. Het voorstel moet er aantrekkelijk uitzien en uitnodigen om te lezen. De waarde van het voorstel is afhankelijk van de tegenprestaties waarbij de opbrengsten in elk geval hoger moeten zijn dan de kosten. 

Persoonlijke benadering sleutel tot succes

Het is belangrijk dat de juiste persoon het gesprek met het bedrijf voert. Kijk hierbij ook naar de rol die leden kunnen spelen die niet actief zijn binnen het bestuur of een commissie. Ook is het goed het sponsorvoorstel voor het gesprek plaatsvindt op te sturen naar het bedrijf. Toon interesse in het bedrijf en houdt tijdens het gesprek goed in de gaten waar je naar toe wil. Laat je niet verleiden tot het doen van beloften die je niet kunt waarmaken. Doe een voorstel tot een vervolgafspraak en laat een kleinigheidje achter dat kenmerkend is voor jouw vereniging. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.