Een goed sponsorbeleid

Haal het maximale uit de vereniging! Een goede organisatie van sponsoring binnen de vereniging is essentieel en begint met een helder en concreet verenigingsbeleid.

Laat zien dat de vereniging ambitieus is en doelen heeft als verbetering van de accommodatie, ledengroei en betere sportieve prestaties.

De club moet in staat zijn bij potentiële sponsors met een goed verhaal duidelijk te maken wat ze wil en waarom ze dat wil. Als ze daarbij kan uitleggen wat de sponsors daarin kunnen betekenen en welke voordelen dit biedt voor hun eigen organisatie, dan is een goede basis aanwezig voor een verantwoorde sponsoraanpak. De vereniging moet hierbij rekening houden met de wensen van de sponsor.

Sponsors behouden

Sponsors werven is één. Sponsors binden aan de club en een relatie over meerdere jaren opbouwen, is moeilijker. Belangrijk hiervoor is in de beginfase een goede en zakelijke organisatie neer te zetten waarbij onderstaande punten aanwezig zijn en worden uitgedacht.

1. Sponsorcommissie

Vaak zien verenigingen wel het nut in van sponsoring, maar wordt sponsoring als geheel niet of slechts in beperkte mate georganiseerd. Het is daarom van belang een sponsorcommissie op te richten. De leden van deze commissie moeten een commercieel gevoel hebben en zich verbonden voelen met de club. Geef de commissie een duidelijke en haalbare doelstelling mee. Spreek een eindresultaat en tijdpad met hen af.

2. Sponsorplan

De sponsorcommissie maakt een analyse van factoren die een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van het sponsorbeleid. Dit moet leiden tot het sponsorplan. Hierin worden de doelstellingen van het sponsorbeleid beschreven, maar wordt bijvoorbeeld ook gesproken over exclusiviteit van sponsors, verschillende categorieën van sponsors en de prestaties en tegenprestaties inclusief diverse opties.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.