Tennis Intensief Training bij De Vliegende Hollander

Best practice door: De Vliegende Hollander

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Bij De Vliegende Hollander tennissen veel mensen met wisseldiensten. De trainingsstaf wilde ook deze leden de kans geven deel te nemen aan trainingen. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Tennis Intensief Training (TIT) wordt aangeboden op verschillende dagen en tijdstippen in de week, vooral in de daluren overdag. Deelnemers kunnen per week via een elektronische agenda inschrijven op een of meerdere trainingssessies per week met een vooraf vastgesteld thema per week. Afmelden voor een training kan ook via dezelfde site. Het voordeel is dat deelnemers met wisseldiensten of met veel wisselende afspraken per week van trainingstijden en –dagen kunnen wisselen. Bovendien kan in geval van een vakantie of een blessure in een volgende week extra worden getraind. De training wordt aangeboden op twee banen met één trainer en duurt in het algemeen anderhalf uur. Aan een training op twee banen kunnen maximaal 10 spelers deelnemen. De prijs voor de TIT bedraagt ongeveer €255 voor 17 weken, waarbij een deelnemer dus meer dan eenmaal per week kan inschrijven. 

Het aantal keren dat een training wordt georganiseerd in een week is uiteraard afhankelijk van het aantal deelnemers en zal bij vijftig deelnemers bestaan uit bijv. zeven of acht trainingen per week. Wekelijks staat een ander thema op het programma dat op verschillende niveaus kan worden uitgevoerd. Eventueel kunnen bepaalde trainingsuren worden aangewezen als bijvoorbeeld op conditie gerichte trainingen. 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Tennis Intensief Training biedt voordelen voor deelnemers, de vereniging en de trainer.

Voordelen voor de deelnemers: 

• eigen agendabeheer: trainen na inschrijving op verschillende tijdstippen en speeldagen per week 
• doordat wordt gespeeld in grotere groepen met wisselende samenstelling leren deelnemers gemakkelijker andere leden kennen waarmee zij ook buiten de training om kunnen afspreken 
• via de (elektronische) agenda heeft de deelnemer inzicht in wie zich al hebben ingeschreven voor een bepaalde trainingsgroep, zodat men een trainingsgroep aansluitend bij het eigen niveau kan zoeken 

Voordelen vereniging: 

• hogere bezetting van de banen tijdens de vaak minder courante daluren overdag 
• mogelijke toestroom extra (dag)leden 
• mogelijke verhoging barinkomsten overdag 

Voordeel voor de trainer: 

Aanbod van trainingsuren in de daluren. Hierdoor is het mogelijk extra inkomsten te genereren. 

De trainingsvorm blijkt ook heel geschikt voor nieuwe (dag)leden voor kennismaking met andere leden en voor oudere leden die op verschillende tijdstippen overdag kunnen spelen. 

Speciale aandacht 

Het trainingsconcept vereist speciale aandacht van de trainers voor: 
• het vaststellen van de thema’s 
• het lesgeven aan grotere groepen met daarbinnen mogelijk niveauverschil 
• beschikbaarheid tijdens de daluren overdag 
• het bijhouden van het aantal maal dat een deelnemer aanwezig is per week, zodat hierin geen scheefgroei kan ontstaan als trainingen vaak vol zijn 
• het beschikbaar stellen van een website of papieren agenda, zodat ingeschreven kan worden op de verschillende trainingstijden.