Betrokken clubtrainers maken jeugdafdeling VLTC springlevend

VLTC Vlaardingen

Wie gezelligheid verkoos boven prestatief tennis was bij VLTC in Vlaardingen op het juiste adres. Maar de keerzijde van de medaille was dat ambitieuze en talentvolle tennissers vertrokken naar andere verenigingen. In 2012 was het jeugdledenaantal op slechts twee handen te tellen. Hoogste tijd voor een koerswijziging, dacht men bij de Zuid-Hollandse club. Het stelde een vijfjarenplan op, waarin betrokken clubtrainers de jeugdafdeling weer bloeiend moesten maken. Binnen vier jaar is het aantal jeugdleden al bijna vertienvoudigd.

Het streven van de Vlaardingse vereniging was om het imago als gezellige tennisclub te behouden, maar dat tennissers er ook terecht kunnen voor kwalitatief hoogstaande trainingen. Volgens bestuurslid tennistechnische zaken, Nick Breur, is dat gelukt. Sinds zijn aantreden in 2012 is hij, samen met de leden van de jeugdcommissie, de kartrekker van het vijfjarenplan. “Het voortraject van het nieuwe beleid startte al in 2010. Destijds hebben we onze ambities geformuleerd en doelen gesteld. In 2012 ging het vijfjarenplan in en hielden we ons voornamelijk bezig met hoe wij onze jeugdtak weer bloeiend konden maken.”

Profielschets

Breur, vroeger zelf talentvol tennisser, stelde een profielschets op en ging op zoek naar een enthousiaste en betrokken clubtrainer. “Die vonden we in de persoon van Martijn van der Waal. Hij is elke dag aanwezig op de club, doet mee aan activiteiten, communiceert goed, is actief in Whatsapp-groepjes enzovoort. Ook onze jeugdcommissie zorgt ervoor dat er veel georganiseerd wordt op de club. En we zijn vol aan de slag gegaan met Tenniskids. Veel kinderen tennissen bij ons drie keer in de week.”

Stap voor stap begon VLTC naam te maken als club waar er voor de jeugd ontzettend veel te doen is. Deze opmars was ook terug te zien in de ledencijfers. “Jongens en meiden kwam weer naar ons toe omdat zij goede verhalen gehoord hadden”, vervolgt Breur. “Er werd ook veel gepubliceerd in kranten over onze aanpak. In de periode van vóór het vijfjarenplan was het zijn van clubtrainer bij ons niet eens een volledige baan. Nu hebben we twee fulltime trainers rondlopen voor ongeveer honderd jeugdleden.”

Hoe verder na 2017?

Volgend jaar is het vijfjarenplan in principe afgerond. Breur is met clubcollega’s momenteel in gesprek hoe de vereniging de periode ná 2017 gaat invullen. “De belangrijkste vraag is: hoeveel groei kunnen we met de huidige baanbezetting nog aan? In de spreiding van de trainingen over onze banen is nog ruimte voor verbetering, dus voorlopig kunnen we vooruit. Maar er zal een nieuw plan moeten komen voor de toekomst. Daar wordt aan gewerkt.”