Beleid

Een helder verenigingsbeleidsplan is het vertrekpunt van een gezonde vereniging. Weten waar de vereniging staat en naar toe wil, is belangrijk voor de continuïteit van de club. Met een duidelijk toekomstbeeld en heldere doelen worden keuzes makkelijker gemaakt en wordt besturen leuker.

De KNLTB ondersteunt verenigingen in het komen tot een goed verenigingsbeleidsplan. Zo is er het 'Stappenplan verenigingsbeleidsplan' beschikbaar. Ook de KNLTB Accountmanager kan jouw vereniging op dit gebied ondersteunen. Er kan altijd contact opgenomen worden met een Accountmanager wanneer een vereniging gebruik wil maken van de hulpmiddelen die de KNLTB op dit gebied aanbiedt. Of wanneer deze meer wil weten over dit onderwerp.

Jeugdbeleidsplan

Maak een spciaal beleidsplan voor de jeugd!

De sportvereniging van de toekomst

Denk aan de toekomst en plan vooruit.

Sponsor manual

Tips over het binnenhalen van sponsors.

Vertrouwenspersoon

Bij deze persoon kun je terecht voor steun en advies.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.