De Groene Club

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de sportbonden KNVB, KNHB en KNLTB en in samenwerking met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland om sportaccommodaties te verduurzamen.

Met het initiatief van De Groene Club wil de KNLTB zijn verenigingen helpen en ontzorgen bij het realiseren van duurzame maatregelen op hun tennisaccommodatie.

De KNLTB gelooft in actieve en krachtige verenigingen als een belangrijk baken van Nederland Tennist. Investeren in duurzame maatregelen biedt verenigingen daarbij kansen voor een financieel gezonde toekomst. Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor een club.

Accommodaties

Pilot

Om ervaring op te doen is eind 2017 gestart met een pilot van 30 deelnemende sportclubs. In deze pilot deden 20 voetbal-, 5 hockey- en 5 tennisclubs mee uit de drie provincies. Deze pilot heeft veel kennis en inzichten opgeleverd die hebben bijgedragen aan het verder vormgeven van het platform De Groene Club. De belangrijkste resultaten van de energieadviezen zijn terug te vinden in bovenstaande infographic. Dit geeft een indicatie van wat er aan besparingspotentieel mogelijk is bij sportclubs.

Deelname als club

Benieuwd of je als tennisclub ook zoveel geld kunt besparen op de energierekening? Meld je dan aan bij De Groene Club en informeer wat dit voor jouw club kan betekenen. Kijk op www.degroeneclub.nl voor meer informatie en de mogelijkheden om je aan te melden of stuur een mail naar info@degroeneclub.nl Uiteraard kun je met vragen ook contact opnemen met jouw KNLTB accountmanager.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.