Zonnepanelen leveren energie voor TV De Hoge Wick

Best practice oor: TV De Hoge Wick

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Enkele jaren geleden wilde het bestuur van TV De Hoge Wick in Oosterhout haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als vereniging vergroten. Men deed al aan afvalscheiding, maar zocht naar meer mogelijkheden om bewuster met energie en het milieu om te gaan. Het in 2009 nieuw gebouwde clubhuis leek geschikt voor de aanleg van zonnepanelen. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

In de gemeente Overbetuwe is men al heel actief met het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen. TV De Hoge Wick zocht contact met Zonnecollectief Overbetuwe en liet zich informeren over de mogelijkheden. Het clubhuis bleek een ideale ligging te hebben en de berekeningen van wat het op zou leveren waren ook heel positief. Er werd een presentatie gehouden voor de leden en tijdens de ALV stemde men in met het besluit tot aanleg.

In juli 2013 werden 90 panelen geplaatst door een lokaal bedrijf. Kosten voor de aanleg waren € 28.000,-, gefinancierd uit eigen middelen. De berekende terugverdientijd is acht jaar. Tegelijkertijd stapte de vereniging over van Nuon naar GreenChoice als energieleverancier, omdat die laatste betere voorwaarden bood voor de nieuwe situatie.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het eerste jaar is nu achter de rug en TV De Hoge Wick heeft de eerste jaarafrekening gehad. Van de 31000 kwh/jaar, die de club verbruikt (ca. 20000 kwh voor verlichting en ca. 11000 kwh voor het clubgebouw), hebben de zonnepanelen ongeveer 20000 kwh geleverd. Twee derde heeft de club dus zelf kunnen opwekken.

Inmiddels heeft het bestuur plannen om te bezien of men door het vervangen van de tennisbaanverlichting door energiezuinige verlichting in de toekomst nog meer besparingen kan doorvoeren.