‘Er gaat niets boven gravel’

Top Papendrecht

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Top Papendrecht was tien jaar geleden de eerste vereniging in Nederland met smashcourtbanen (Roodzand kunstgras). “Wij zaten destijds in een pilot met verenigingen in België en Frankrijk. De eigenaren van dat bedrijf die de banen kwamen leggen zijn hier nog komen kijken”, zegt Mark van Rijswijk, operationeel manager van het tennispark. De keuze viel destijds op de nieuwe trend van smashcourt omdat de banen weinig onderhoud zouden vragen. De banen zouden vijftien jaar mee gaan was het verhaal, maar mede door de hogere bezettingsgraad en verkeerde verwachting ten aanzien van het onderhoud van de smashcourtbanen sleten ze sneller dan gedacht. “Nu zijn die banen na elf jaar al op”, aldus Van Rijswijk.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Top Papendrecht stond voor een belangrijke keuze. Gingen ze opnieuw investeren in compleet nieuwe smashcourtbanen of kozen ze nu toch voor gravel? Ze namen alles mee in hun overweging, maar uiteindelijk hakten ze de knoop door: het werden drie nieuwe gravelbanen onder afschot. Het financiële plaatje was daarbij doorslaggevend; de gravelbanen gaan minimaal twee keer zo lang mee als de smashcourtbanen. Het onderhoud vraagt nu weliswaar iets meer aandacht, maar smashcourt is in de beleving van Van Rijswijk ook niet onderhoudsvrij. “Je blijft bijvoorbeeld houden dat je de banen bladvrij moet maken en het in stand houden en verdelen van het rode infill zand vraagt ook de nodige aandacht. Het onderhoud is nu wel iets meer. Je moet sproeien en het gravel repareren, maar dat zal volgend jaar al minder zijn.”

Doordat de gravelbanen onder afschot werden aangelegd, zijn de banen bij regen sneller droog. “Het water loopt via de zijkanten af naar een goot. Het gaat dus echt rap. Het kan in vijftien minuten al droog zijn. Soms zijn de gravelbanen nog eerder droog dan de smashcourtbanen.”

Bij de keuze voor de drie gravelbanen speelde ook de voorkeur van de hogere categorie spelers mee. Het eerste team Vertom Top Papendrecht Heren 1 was net gepromoveerd naar de Eredivisie. Ook voor Tennisschool Drechtsteden, die op het park is gevestigd, was de keuze voor gravel goed nieuws. “De jeugd traint ook graag op gravel. Ze kunnen nu ook per toernooi kiezen voor alle ondergronden en krijgen de kans voorafgaand aan het toernooi op de bewuste ondergrond te trainen.” Top Papendrecht is in de luxe-positie dat de club behalve drie gravel- en vijf smashcourt buitenbanen ook nog eens beschikt over zes hardcourtbanen binnen.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De nieuwe gravelbanen van TOP Papendrecht werden in maart aangelegd en eind maart werd er al het Nick de Stigter Toernooi op gespeeld. “Die banen lagen koud een week en de top van Nederland stond er al op te spelen”, zegt Van Rijswijk tevreden. “Dat had zonder gravel nooit gekund natuurlijk.” Hett toernooi was commercieel ook interessant voor het tennispark vanwege de extra barinkomsten.

Van Rijswijk hoort veel positieve reacties op de nieuwe gravelbanen, van zowel de tennisschool als de leden van de vereniging. De nieuwe banen zijn uitdrukkelijk voor iedereen toegankelijk, zegt hij. “Dat het eerste team toevallig promoveerde, wil niet zeggen dat die gravelbanen ook alleen voor de prestatieve spelers zijn bedoeld. Daar zijn we wel scherp op. Iedereen moet op die gravelbanen kunnen spelen.” Van Rijswijk is blij met de keuze voor gravel. “Je kunt zeggen wat je wilt, maar er gaat voor mij toch niks boven een mooie gravelbaan. Dat heeft toch meer uitstraling.”