Commissie bij Bathmen kiest na onderzoek unaniem voor gravel

TC Bathmen

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

In 2012 wees onderzoek door de KNLTB uit dat de gravelbanen van TC Bathmen binnen twee tot vier jaar, dus uiterlijk in 2016, toe waren aan renovatie. Omdat op 1 januari 2014 de huurovereenkomst van het tennispark met de gemeente Deventer met vijftien jaar werd verlengd, was er voldoende aanleiding om na te denken over de ondergrond waarop TC Bathmen in de toekomst wilde spelen. Om die vraag te beantwoorden werd in 2013 een Commissie Nieuwe Banen opgericht die het bestuur moest adviseren over de renovatie of ombouw van de huidige banen.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Een eerste analyse van de Commissie resulteerde in drie baansoorten die in aanmerking kwamen voor Bathmen, te weten zandkunstgras, zandkunstgras rood (zoals Smashcourt et cetera) en gravel (waaronder gravel onder afschot en Canada Tenn). In de praktijk komt het vooral neer op een keuze tussen kunstgrasachtige systemen en gravel, waarbij verscheidene belangen worden afgewogen:

  • Van de ondervraagden wil ongeveer 70% ook buiten het zomerseizoen de mogelijkheid hebben om buiten te tennissen.

  • Een kunstgrasachtig systeem is na regen over het algemeen iets eerder bespeelbaar dan gravel omdat het meer waterdoorlatend is, als het net is aangelegd.

  • Door nieuwe ontwikkelingen en verbeterde onderhoudsmethoden zijn er inmiddels ook gravelbanen die vrijwel het gehele jaar bespeelbaar zijn.

  • Door te spelen in het winterseizoen neemt ook de druk op vrijwilligers toe. Door te kiezen voor eenkunstgrasachtig systeem neemt de druk echter weer af, daar deze systemen iets minder onderhoud vergen dan gravel (gemiddeld twee om drie uur per week).

  • De duur en intensiteit bij onderhoud van gravelbanen kan teruggebracht worden door gebruik van de juiste onderhoudsmaterialen (kijk hier voor meer informatie).

  • Bij goed onderhoud gaatgravel zeker tien jaar langer mee dan een kunstgrasachtig systeem.

In een zeer gedetailleerd en uitvoerig adviesrapport werden vervolgens alle punten behandeld.                                                                                                                                                                        

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Uiteindelijk werd de keuze voor de nieuwe ondergrond gebaseerd op vier pijlers: sportfunctionaliteit, bespeelbaarheid, onderhoud, financiën. De commissie trok op basis van deze pijlers de conclusie dat gravel in speltechnisch opzicht de voorkeur kreeg van de leden, dat bij goed onderhoud gravel veel langer meegaat dan zandkunstgras of zandkunstgras rood en dat het dagelijks/wekelijks onderhoud van gravel en kunstgrasachtige systemen in omvang niet veel van elkaar afwijken. Verlenging van de openstelling van de buitenbanen kan op al deze ondergronden. Met deze wetenschap koos de commissie unaniem voor gravel als ondergrond. Hoewel Bathmen voor een lastige en op het oog ingewikkelde keuze stond, kon door het grondige rapport goed inzicht in de materie worden verschaft een gefundeerde keuze worden gemaakt.