Samenwerking blijkt toekomstbestendig plan voor twee verenigingen

PTV Nigtevecht

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

PTV Nigtevecht beschikt over twee gravelbanen en een klein, maar gezellig clubhuis. Het heeft al vele jaren en stabiel ledenaantal van rond de 290 leden waarvan er ongeveer honderd jeugdlid zijn. Ruim honderd leden nemen elk jaar lessen en de vereniging doet met ongeveer zeventig leden maximaal mee aan de KNLTB Voor- en Najaarscompetities voor senioren en jeugd. Op zondag wil het bestuur de beide banen beschikbaar houden voor het vrij tennissen als gezinsactiviteit. Door competitie, tennisles en goed bezette interne activiteiten is het vrij spelen in het weekend en vooral op de avonden echter beperkt mogelijk. Voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar kan de club op zondag geen competitie aanbieden. Er is dan ook een wens om het tennispark uit te breiden met een derde baan.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Gezien het ledenaantal beschouwt Nigtevecht de aanleg van een derde baan als noodzaak. Overleg over uitbreiding van het park met de gemeente Stichtse Vecht, de dorpsraad en een naastliggend bedrijf leverde echter niet veel op. Een nieuw bestemmingsplan biedt verscheidene opties voor woningbouw en een nieuw bedrijventerrein, maar lijkt niet te voorzien in ruimte voor recreatie en sport. Uitbreiding van het tennispark is op korte termijn dan ook onwaarschijnlijk.

 

Nigtevecht ging daarom een jaar geleden op zoek naar andere oplossingen en herinnerde zich daarbij de woorden van KNLTB Verenigingsadviseur Marco van Holten, die de club er keer op keer op had gewezen dat Nigtevecht unieke en krachtige eigenschappen heeft. De vereniging heeft bovendien een luxeprobleem, zeker in vergelijking met veel andere tennisclubs. Nigtevecht heeft een gezond ledenaantal en een relatief lage contributie. Het bracht de club ertoe eventuele samenwerking met verenigingen in de regio nader onder de loep te nemen. De eerste gegadigde was LTC Loenen, waar Nigtevecht al vaker naar was uitgeweken bij ruimtegebrek voor de competitie.


Beide besturen zagen voordelen in samenwerking. De twee clubs kwamen tot goede afspraken over onder meer vrij tennissen, competitietennis op zondag voor de jeugd van 11 t/m 14 jaar, 50+ tennis en een jaarlijkse vergoeding voor Loenen. De leden van Loenen stonden aanvankelijk wat kritischer tegenover de samenwerking dan Nigtevecht, maar na heldere formulering van de afspraken lag er een akkoord. Tijdens de ledenvergadering van Nigtevecht werd groot vertrouwen in de plannen uitgesproken, wat nog eens werd benadrukt door de contributie met 10% te verhogen.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het proefjaar 2014 is achter de rug en geëvalueerd. Beide verenigingen zijn zeer positief en spreken over een win-win situatie. Er is op het tennispark in Loenen meer leven en er is een leuk contact met leden van de andere vereniging. De banen hebben een hogere bezettingsgraad en ook de kantine pikt een graantje mee van het grotere bezoekersaantal. TV Nigtevecht is blij met de samenwerking en faciliteiten, zeker op het moment dat in Nigtevecht beide banen langere tijd bezet zijn. In 2015 gaat TV Nigtevecht het digitale afhangbord aanschaffen, waardoor de ledenpassen ook bij LTC Loenen kunnen worden gebruikt. Binnen de langetermijnvisie van TV Nigtevecht blijft uitbreiding van een derde baan een wens, maar het is voorlopig geen noodzaak meer. De financiële reserveringen van de club zijn aangepast op de huidige situatie van samenwerking met LTC Loenen, waardoor de risico’s voorlopig laag kunnen blijven.