Visie op Techniek

De aandachtspunten in Visie op Techniek gelden als uitgangspunt voor het aanleren van techniek binnen het tennis. Deze aandachtspunten zijn tot stand gekomen door te kijken naar de algemene kenmerken binnen de techniek van diverse spelers van wereldklasse. Die spelers tonen dat deze algemene kenmerken tot op het hoogste niveau zichtbaar zijn en toegepast worden.

Op basis van deze aandachtspunten moeten op clubniveau (vooral jonge!) spelers opgeleid worden met een fundament dat geschikt is voor toptennis. Door Visie op Techniek als leidraad te gebruiken in de jeugdopleiding beschikken de spelers over de juiste basistechniek om later een hoog niveau te kunnen bereiken. In de opleiding tot tennisleraar wordt de Visie op Techniek ook uitgedragen, wat zorgt voor een duidelijke houvast in het aanleren van techniek aan de hand van aandachtspunten, fotoseries en videobeelden.

Als trainer wil je alles weten van techniek en ben je op de baan bezig een goed fundament van de slagen aan te leren. Opgemerkt moet worden dat het belangrijk is de techniek af te stemmen op de individuele bewegingsdynamiek van de speler. Er zijn altijd verschillen in motoriek bij de leerlingen en het respecteren van iemands voorkeuren is gewenst. De voorkeur van spierketens, hersenhelftdominantie en het visuele systeem bepalen mede de aanpak voor de training.

Klik hiernaast op een slag om de bijbehorende video’s te bekijken.