Tennislerarenregister

Tennislerarenregister

Kan jouw trainer een geldig diploma én een licentie tonen? Het is de taak en verantwoordelijkheid van iedere KNLTB vereniging om een tennisleraar in dienst te hebben die hierover beschikt.

Vanaf 1 januari 2016 is bijscholing voor tennisleraren een voorwaarde voor het verlengen van de licentie. Dit houdt in dat de leraar binnen twee jaar 24 punten voor bijscholing moet halen om zijn/haar licentie te verlengen. Zo is hij op de hoogte is van de nieuwste methodes en inzichten en wordt de kwaliteit van trainingen voor de leden op jouw club gegarandeerd.

Voor trainers en bestuurders is het mogelijk om via het tennislerarenregister MijnKNLTB na te gaan of tennisleraren over de juiste papieren beschikken om les te mogen geven. 

Het licentieregister helpt clubbestuurders bij het vinden van informatie over (potentiële) tennisleraren. Daarnaast kunnen gelicenseerde trainers zien of collega’s over een licentie beschikken. Bij eventuele onrechtmatigheden op dit gebied kunnen zij daar melding van maken bij de bond door een mail te sturen naar tennisleraren@knltb.nl. De KNLTB checkt de melding en koppelt dit terug. De vereniging gaat vervolgens het gesprek aan met de leraar, als blijkt dat hij/zij niet over een geldige licentie beschikt.

Ook is in het register opgesomd welke opleidingen en welke bijscholingscursussen een leraar heeft gevolgd. Staat iemand niet in het register, dan is bij de bond niet bekend dat diegene over de juiste papieren beschikt en mag deze persoon geen tennisles geven.

Het is niet toegestaan om zonder licentie les te geven. Ook indien de tennisleraar via een tennisschool of detacheerder voor een vereniging werkt, dient hij zelf een geldige licentie te hebben. Er kan dus niet onder de licentie van iemand anders gewerkt worden.

Houdt een club zich niet aan het licentiereglement, dan volgen er verschillende stappen. Te beginnen met waarschuwingen en vanaf 2018 met daadwerkelijke acties na het negeren hiervan. Uiteraard hoopt de KNLTB dat het niet zo ver zal komen.
De kwaliteiten van de trainer bepalen voor een groot deel het plezier wat mensen aan de tennissport beleven en in grote mate ook het succes van een vereniging.

Hoe vind je een leraar?

Op MijnKNLTB heet het meest rechtse tabblad ‘zoeken’ en zowel de clubbestuurder als de tennisleraar-met-geldige-licentie kan daarin zoeken naar een tennisleraar. Als je een (deel van een) achternaam invoert, krijg je uitsluitend een positieve reactie indien de persoon een geldige licentie heeft. Als je geen bevestiging daarvan vindt, zijn er drie mogelijkheden:

  1. de persoon heeft geen opleiding gevolgd, geen diploma en dus geen geldige licentie.
  2. de persoon is nog in opleiding en heeft dus nog geen geldige licentie.
  3. de persoon heeft wel een diploma, maar geen geldige licentie (meerdere redenen mogelijk: nog niet aangevraagd, vergeten te verlengen, licentie is ingetrokken).

Let op! De spelling van de naam is belangrijk: denk eraan om bij namen met y of ij, eij of ij, maar ook ö of eu meerdere mogelijkheden te proberen of de naam slechts tot aan die letters in te voeren.