Aanvallen, rallyen en verdedigen - 4

Bij deze oefening werken de spelers aan het anticiperen op basis van de zwaai van de tegenstander.

Organisatie

Er wordt gewerkt vanuit de rally. Eén speler roept zo vroeg mogelijk "kort" of "diep". Trainer/coach gaat langs de lijn staan op de plaats waar de bal was toen de speler riep.

Trainerstips:
- Spelers moeten vroeg roepen en ervoor zorgen dat ze de aankomende bal beoordeeld hebben voordat de bal over het net is.
- Laat spelers nadenken over de bal die ze naar hun tegenstander slaan en vervolgens over de lichaamspositie en de zwaaibeweging van de tegenstander.

Gerelateerde factsheets groen (vaardige speler)

Terug naar mediatheek