Ledenenquête verbetert tennislessen bij IJTC Groenvliet

IJTC Groenvliet

Het houden van een ledenenquête werkt in veel gevallen verhelderend voor clubs. Voor de IJsselsteinse tennisclub Groenvliet was dit helemaal het geval. Een korte ledenenquête bevestigde het beeld van de vereniging dat er ruimte voor verbetering was in de kwaliteit van de tennislessen. Inmiddels is de vereniging anderhalf jaar verder en heeft neergang plaatsgemaakt voor veel positivisme én meer leden.

Tom Huizinga is sinds twee jaar voorzitter van de Utrechtse tennisclub. Bij zijn intrede merkte hij direct dat de tennisleraren op de club niet het optimale uit hun lessen haalden. “Ik wilde graag van de leden weten wat zij vonden van de tennislessen”, vertelt Huizinga. “Vandaar dat we een heel korte enquête opstelden met slechts twee vragen: ‘Wat gaat er goed?’ en ‘Wat kan er verbeterd worden?’.

Huizinga stond versteld van de resultaten die uit de enquête volgden. “De situatie zag er niet best uit. De leden vonden dat er een te groot automatisme in de lessen was geslopen en dat bijvoorbeeld dat de leraren niet veel extra’s deden en niet inspeelden op wat de tennissers graag wilden. Een aantal leden gaf zelfs aan hierdoor het lidmaatschap hebben opgezegd. Dat zijn natuurlijk schrijnende resultaten.”

Beoordelingsgesprek

Groenvliet bedacht een pakket aan maatregelen om te voorzien in de behoeften van de leden. Ook de tennisleraren werden meegenomen in het verbeteringsproces. De club gebruikte het beschikbare beoordelingsformulier van de KNLTB om de knelpunten bespreekbaar te maken. “Ik kan me voorstellen dat mensen dat geen fijne gesprekken vinden, maar voor mij is het geen probleem”, vervolgt Huizinga. “De leraren voelden zich in eerste instantie onprettig bij de situatie. Zij gaven aan weldegelijk benaderbaar te zijn en ontkenden dat zij niet bereid waren om een stapje extra te zetten. Eén van de veranderingen die we doorvoerden was dat wij twee, jonge tennisleraren aan het team toevoegden. Die toevoeging pakte goed uit, want vanaf dat moment is de kwaliteit van de lessen zeer verbeterd. Zij vlogen de tennislessen aan op een andere manier aan, begonnen met nieuw enthousiasme en een frisse kijk aan de klus.”

Tweede enquête

Daarnaast verbreedde de vereniging zijn tennisaanbod met de introductie van themalessen zoals Tennisfit (45+) en schooltennis, verzorgde het clinics voor potentiële leden en schafte het de selectie voor de jeugd af. Dat laatste om voor kinderen de drempel zo laag mogelijk te maken om lid te worden. Om erachter te komen of de veranderingen een positief effect had op hoe de leden de trainingen ervaarden, hield Groenvliet, in samenwerking met de KNLTB en Brug8, een tweede enquête. En wat bleek: de negatieve sfeer was vrijwel totaal verdwenen. “Een groot deel van de leden gaf aan training te krijgen van opgewekte trainers. Daarnaast werden de nieuwe tennisvormen goed gewaardeerd”, weet Huizinga. “Natuurlijk waren er nog steeds verbeterpuntjes op te merken, maar de waardering van de tennislessen was duidelijk verbeterd. Bovendien noteren we een forse toename in het aantal lessen en zijn we in anderhalf jaar ook gestegen van 933 naar 1050 leden. Dat komt vast niet allemaal door de betere lessen, maar het is zeker van invloed op het resultaat. Ook de beoordelingsgesprekken met de leraren verlopen inmiddels veel soepeler.”

Het bestuur van Groenvliet is vastbesloten om verder te gaan met het houden van ledenenquêtes. Huizinga: “We kijken op welk aspect we nu onze vragenlijst richten. Ik kan andere verenigingen aanraden om een enquête te houden over één onderwerp, in plaats van meerdere aspecten in één grote vragenlijst te stoppen. Een flits-enquête, zoals wij dat noemen, zorgde in ieder geval voor de een grote respons.”