Flexibel trainen tijdens de daluren bij De Vliegende Hollander

Best practice door: De Vliegende Hollander

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Honzik Pavel, hoofdtrainer bij De Vliegende Hollander: “Ik werk als hoofdtrainer bij De Vliegende Hollander (DVH), van oorsprong een KLM Personeelsvereniging. De club heeft nog altijd veel vliegend personeel als lid, mensen die veel in wisseldiensten werken. Al deze leden kunnen onmogelijk op een vaste avond in de week trainen; de ene week zijn ze in het land, maar de andere week niet. Hoe kun je als vereniging dan toch zorgen voor een passend lesaanbod?”

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

“Een van mijn voorgangers bij DVH is begonnen met Tennis Intensief Training (TIT), een concept dat ik verder heb doorontwikkeld. TIT is een inschrijfsysteem voor tennistrainingen tijdens de ‘daluren’. De trainingen zijn van maandag tot en met vrijdag van negen uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. Er wordt op twee banen getraind en elke training duurt anderhalf uur of twee uur. Voor een vast bedrag kunnen leden van eind maart tot eind september zo vaak trainen als ze willen. De leerlingen kunnen inloggen op de digitale agenda op mijn website (www.honzikpavel.nl), waar ze zich kunnen inschrijven voor trainingen op een tijdstip naar wens. We onderscheiden daarbij vier verschillende niveaus; van beginner tot competitiespeler. Leden die vanwege hun wisseldiensten anders niet aan lessen zouden toekomen, kunnen op deze manier alsnog trainen. Ook voor andere mensen die overdag zelf hun tijd kunnen indelen is TIT een ideale oplossing. Denk bijvoorbeeld aan parttimers of gepensioneerden.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Dit zorgt voor een flinke verhoging van het trainingsrendement. Voor de vereniging is het bovendien fijn dat de baancapaciteit beter benut wordt, doordat niet alle lessen in de avond gepland zijn. Voor de trainer heeft het een voordeel dat je al ’s ochtends en ’s middags training kunt geven, waardoor je niet elke avond nog tot tien uur moet werken om een goed inkomen veilig te stellen. Wij trainen bij TIT – zoals gezegd – altijd op twee banen en het inschrijfsysteem geeft een maximum van tien leerlingen aan per training. Als je weet hoeveel mensen zich inschrijven, dan weet je welk bedrag kostendekkend is bij een aanbod van drie of vijf uur TIT per dag, gedurende vijf dagen in de week.