CTV De Doelen haalt maximale uit tennisleraren met prestatiecontract

CTV De Doelen

Tennisleraren vervullen een essentiële rol bij de verenigingen. Ze zijn niet alleen in staat de  leden technisch betere tennissers te maken, maar kunnen ook fungeren als vertrouwenspersoon en aanjager van activiteiten, waardoor mensen optimaal plezier beleven aan de sport. Ze zijn met recht een bindende factor. Het is voor een club dan wel belangrijk dat de tennisleraar zijn taken goed en gemotiveerd vervult, maar hoe meet je dat? CTV De Doelen heeft daar een methode voor een ontwikkeld. In overleg met tennisschool OTB uit het Gelderse Kerk-Avezaath zijn heldere doestellingen vastgesteld die moeten leiden tot optimale prestaties van de leraren.

Met dit prestatiecontract, dat een looptijd heeft van drie jaar, hebben de partijen duidelijkheid over wat er van elkaar verwacht wordt. Zo heeft de tennisschool concrete doelen waar het naartoe kan werken en kan De Doelen op een aantal punten meetbaar maken wat de ‘investering’ in de tennisschool nu concreet oplevert. Want dat is het hoofddoel; een optimaal resultaat voor de investering. Het prestatiecontract is niet opgesteld om de tennisschool alleen maar af te rekenen op doelstellingen. “Wij streven ernaar om met leraren te werken die meer willen doen dan alleen het geven van tennislessen”, vertelt Oscar Vos, voorzitter van de vereniging uit Culemborg. “Een goede leraar is een cruciale factor voor het werven van nieuwe leden en om bestaande leden actiever te laten deelnemen aan competities en toernooien. Maar telkens stuitten we op de vraag: wanneer doen zij hun werk nu goed?”

Tien doelstellingen

Zo inventariseerde De Doelen in samenspraak met OTB op welke concrete gebieden een school invloed heeft. Er werden tien doelstellingen geformuleerd waarmee de tennisschool in 2015 voor het eerst aan de slag moest gaan. Haalt OTB alle jaarlijkse doelstellingen, dan heeft het recht op het gehele subsidiebedrag dat De Doelen voorafgaand aan het jaar beschikbaar stelt. Voor elke doelstelling die niet gehaald wordt, rekent de Gelderse club een vermindering van dat bedrag van tien procent. “Clubs geven veel geld uit om tennislessen aan te bieden op de club en kunnen niet iemand op zijn blauwe ogen geloven”, zegt directeur van OTB Carl du Mee. “Wij als tennisschool zullen het moeten waarmaken. Het is zowel voor ons als voor de club van belang dat de doelstellingen gehaald worden. Met zo’n eventuele ‘boete’ bijvoorbeeld worden we als tennisschool weer even op scherp gezet.” Verder gaat er een forse impuls tot goede prestaties uit van een regeling waarmee OTB meeprofiteert van een eventuele sterke ledengroei. Bij een toename van meer dan 8% van het aantal leden dat tevens gebruik gaat maken van de lesfaciliteiten, krijgt OTB van elk nieuw lid boven die 8% het eenmalige entreebedrag (50 euro volwassenen, 25 euro jeugd) bijgeschreven op de bankrekening.

Wat De Doelen betreft worden goede prestaties van de school verwacht op veel meer terreinen dan alleen het tennis-technische gedeelte. De club hecht bijvoorbeeld veel waarde aan de communicatie richting de leden (zoals actuele informatie over trainingstijden op de website van de tennisschool) en het tegengaan van de negatieve trend in het ledenaantal. Ook verwacht De Doelen dat leraren van OTB actief meedoen aan clubactiviteiten en binnen een week uit naam van de tennisschool contact opnemen met nieuwe leden. Vos: “Wij rekenen de tennisschool natuurlijk niet af op elementen waar het geen invloed op heeft. De club verwacht van de school dat het ervoor kan zorgen dat het aantal uitstromende leden dat tennislessen volgt, niet boven de 3% uitkomt. Leden die bijvoorbeeld door een verhuizing stoppen met tennissen bij onze club nemen wij niet mee in dat aantal. De grens van 3% is gebaseerd op resultaten uit het verleden.”

Daling ledenaantal gestopt

De eerste ervaringen met het prestatiecontract zijn een jaar na invoering overwegend positief. “Op een aantal vlakken is er zeker nog ruimte voor verbetering, maar bijvoorbeeld de communicatie op de website is al een stuk beter”, weet Vos. “Daarnaast is de daling van het ledenaantal gestopt en in mijn ogen is hierin zeker een verband te leggen met de werkzaamheden van OTB. We gaan met elkaar een verbetertraject in om de wensen nog beter op papier te krijgen.”

 Du Mee van OTB beaamt dat het tijd vergt om aan bepaalde doelstellingen te kunnen voldoen. “Op een aantal punten is het niet zo eenvoudig om direct veranderingen door te voeren. Daar gaat tijd nu eenmaal overheen. En aan de doelstellingen kan soms nog wel wat bijgeschaafd worden, ook dat is een proces. We streven beiden naar een zo goed mogelijk contract.”

Het contract is een ingenieus, goed overdacht document geworden dat zich niet zomaar even laat uitleggen. Vos nodigt andere verenigingen dan ook van harte uit om contact op te nemen met De Doelen voor meer toelichting. “We vertellen andere clubs graag hoe wij hebben gewerkt en hoe zij eventueel hetzelfde kunnen doen.”