VOG

Meldpunten

Elke vereniging heeft een eigen verantwoordelijkheid om op te treden tegen onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de Gedragscodes. Is echter sprake van een ernstige misdraging (zoals doping, matchfixing, seksuele intimidatie of fysiek geweld) dan heeft het bestuur een meldplicht. Dit houdt in dat zij verplicht is om de betreffende (ernstige) misdraging te melden bij de KNLTB. Deze meldplicht geldt overigens ook voor begeleiders (waaronder trainers, coaches, leraren en ouders in functie als begeleider) wanneer sprake is van seksuele intimidatie. In geval van doping of seksuele intimidatie (opmerkingen, gebaren of handelingen met een seksueel karakter en die het slachtoffer als ongewenst ervaart) zal de melding door de KNLTB worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR een melding te doen.

KNLTB Meldpunt / CO

Het meldpunt van de KNLTB is het eerste aanspreekpunt van de KNLTB voor alle meldingen over een (vermoedelijke) misdraging. Het meldpunt wordt bemand door de Compliance Officer (CO). De CO is belast met de detectie van misdragingen, is bewaker van de integriteit van de tennis- en padelsport en doet een eerste beoordeling van de melding. Bij een vermoeden van een misdraging is de CO verplicht de melding door te sturen naar de Aanklagers.

Contactgegevens CO

Margot Megens
Telefoon: 088-1302600
E-mail: fairplay@knltb.nl

ISR Meldpunt

Het meldpunt van het ISR is het aanspreekpunt voor alle meldingen die doping of seksuele intimidatie betreffen. Het ISR kent een zelfde opzet als het KNLTB Fair Play systeem. Aanklagers laten onderzoek uitvoeren en beoordelen meldingen van vermoedelijke overtredingen. Tuchtcommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de zaken die aan hen worden voorgelegd.

Contactgegevens ISR

Instituut Sportrechtspraak
Telefoon: 020 - 846 32 31
E-mail: info@isr.nl
Website: www.isr.nl

Meldprocedure

De Meldprocedure beschrijft op welke wijze iedereen binnen de tennis- of padelsport zijn of haar (vermoeden van een) misdraging meldt en welke rechten en plichten hij of zij als melder heeft.

Template bij het doen van een melding

Heb jij een (vermoeden van een) misdraging die je wilt melden? Gebruik dit template of doe een melding waarbij je de punten van het template aanhoudt om jouw melding te doen bij het meldpunt van de KNLTB. Op deze manier bevat jouw melding alle informatie die noodzakelijk is voor het behandelen van de melding.