Controles bij vertonen van Fox Sports

Fox Sports voert intensieve controles uit op het onrechtmatig vertonen van Fox Sports.  Als dit gebeurt kan Fox Sports hiervoor boetes opleggen. 

Voor Fox Sports is een apart abonnement nodig dat niet binnen Videma valt. Het in een openbare gelegenheid uitzenden van Fox Sports zonder de vereiste Fox Sports zakelijke licentie is illegaal. Fox Sports voert intensieve controles uit op het onrechtmatig vertonen van Fox Sports. De rechter heeft recent bepaald dat Fox Sports hiervoor boetes kan opleggen. Voor meer informatie: juridischezaken@knltb.nl