Vooruitblik naar vernieuwing: beter aanbod voor meer tennissers

Het is inmiddels een jaar geleden dat de KNLTB een onderzoek startte naar de veranderde behoeften van tennissers in Nederland en de wijze waarop tennisverenigingen, maar zeker ook de tennisbond zelf, daar op in kunnen spelen. Veranderde behoeften bij tennissers vragen onder meer nieuwe lidmaatschapsvormen naast het ‘klassieke’ verenigingslidmaatschap zoals we dat al jaren kennen. Maar er zijn meer uitdagingen.

Veel bonden verloren de afgelopen jaren leden, bij de KNLTB was dat niet anders. Uit de cijfers van de laatste jaren blijkt echter ook dat die ledendaling langzaam afneemt. Maar voor de tennisbond is dat niet voldoende. Het doel voor de langere termijn is groei.

Vier ambities

Om dat doel te verwezenlijken, heeft de KNLTB vier ambities. De bond wil ten eerste veel duidelijker naar voren brengen wat zijn rol is en wat zijn inspanningen voor de tennisverenigingen kunnen betekenen. Verder wil de bond zich meer richten op alle tennissers in Nederland in plaats van alleen op de ongeveer 580.000 clubleden en is het de bedoeling meer flexibele lidmaatschapsvormen en daaraan gekoppeld ook een nieuw afdrachtsmodel te ontwikkelen. Nu is er een vast bedrag dat clubs per lid afdragen aan de bond, maar verschillende lidmaatschapsvormen vragen ook om een afdrachtsmodel dat daar op aansluit.

“Nu is een speler lid, of geen lid – er zit niets tussenin”, verklaart Henk Schut, Manager Verenigingsondersteuning bij de KNLTB. “Als een vereniging een zomerlidmaatschap wil invoeren, is daar geen andere optie voor dan de volle afdracht. Dat is beperkend van de kant van de bond.”

Kennis, steun, inspiratie

De KNLTB beter positioneren en de meerwaarde van de bond richting de clubs goed zichtbaar maken, daar zijn al grote stappen in gemaakt. Schut: “Dat doen we nu door kennis centraal ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld via Centre Court Magazine en Centrecourt.nl en door middel van netwerkevenementen. Er zijn meer Accountmanagers in dienst gekomen om verenigingen nog beter te ondersteunen en te versterken. En door best practices te delen, inspireren we tot innovatie. We proberen de verenigingen concrete tools te bieden om te innoveren, want we begrijpen dat het voor hen niet eenvoudig is.”

Benieuwd naar hoe de KNLTB invulling geeft aan de vier ambities en wat in de toekomst kan opleveren? Lees het volledige artikel in de meest recente uitgave van Centre Court Magazine vanaf pagina 34!