Indeling KNLTB Najaarscompetitie online!

De indeling voor de KNLTB Najaarscompetitie is bekend! De definitieve indeling is nog wel onder voorbehoud van eventuele terugtrekkingen en toevoegingen die nog moeten worden verwerkt, maar hij is compleet en staat vanaf nu online.

De indeling is voor iedereen beschikbaar op de website van de KNLTB. Bij het maken van de indeling is zoals elk jaar geprobeerd rekening te houden met een goede balans in het aantal thuisspelende teams per club en met acceptabele reisafstanden. Door dat laatste kan in het enkele gevallen zo zijn dat een team in een andere klasse is ingedeeld dan oorspronkelijk voor ingeschreven. Als sprake was van extreem lange reisafstanden, is ervoor gekozen klassen samen te voegen en speelt een team in een hogere of een lagere klasse. 

Compact spelen

In de afgelopen Voorjaarscompetitie werd voor het eerst compact spelen in de praktijk gebracht. Compact spelen betekent het toepassen van het Beslissend Punt Systeem (BPS) bij 40-40 én een beslissende wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten in plaats van een derde set. Dit kan de druk op de baanbezetting verlichten en maakt de competitie voor deelnemers makkelijker planbaar in de agenda. In de Najaarscompetitie kunnen verenigingen hier ook weer voor kiezen. Kiest een club voor compact spelen, dan geldt dit voor alle thuiswedstrijden én alle competities voor de hele competitieperiode. In de nieuwe 8&9-competitie wordt altijd compact gespeeld. Je dient als club uiterlijk op 4 september aan te geven op welke dag(en) jouw club compact speelt. Zo is dat tijdig voor iedereen zichtbaar in de wedstrijddetails.

Telling avondcompetities

Overigens is het tijdens de Najaarscompetitie bij de avondcompetities verplicht om in iedere partij een wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten) als vervangende beslissende (derde) set te spelen. Deze tiebreak wordt gespeeld op het moment dat de stand in sets gelijk is. De tiebreak geldt voor de partijuitslag als een set met games (7-6).

Planningstool


Met de toevoeging van de 8&9-competitie en de mogelijkheid tot compact spelen op een club kan de baanplanning best een complexe klus zijn voor de Verenigingscompetitieleider (VCL). Om de VCL te helpen bij een optimale verdeling van competitieteams over de beschikbare banen, is net als in het voorjaar de baanplanningstool beschikbaar. De tool biedt een optimale baanindeling op basis van alle relevante variabelen op een club.

Handleidingen

Verenigingscompetitieleiders hebben inmiddels ook allemaal een uitgebreide mail ontvangen over de competitie-indeling en alle aanverwante zaken, zoals hier beknopt beschreven. Daarin komt onder meer het invoeren van uitslagen aan bod. Lees de handleiding daarvoor goed door, zodat je weet wat de procedure is. Verder zijn VCL’s zijn reglementair verplicht uiterlijk acht dagen vóór een speeldag bezoekende ploegen digitaal uit te nodigen. Ook hiervoor is een handleiding beschikbaar, net als voor het corrigeren van uitslagen. De VCL mag tot zeven dagen na de oorspronkelijke speeldatum zelf de uitslagen van thuiswedstrijden aanpassen.

Direct na publicatie van de indeling is er een mailing naar de verenigingen verstuurd waarin alle belangrijke zaken aangaande de KNLTB Najaarscompetitie nog eens uitvoerig aan de orde komen. En eerder al ontvingen Tenniskidsfunctionarissen een soortgelijke mailing over de indeling van de World Tour en de Groene competitie.

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met de KNLTB door een mail te sturen naar wedstrijdtennis@knltb.nl.